Některé karabiny Salewa Hot G2 Bent se stahují z trhu

Na německých webových stránkách Kletter.de se objevila následující zpráva. Firma Salewa stahuje z trhu některé karabiny Hot G2 Bent. Salewa pravidelně provádí bezpečnostní zkoušky produktů, aby dosáhla co nejvyšší kvality a bezpečnosti. A právě v rámci těchto interních zkoušek se zjistilo, že určité šarže karabiny Hot G2 Bent vykazovaly nestandardní hodnoty. Zkouška byla provedena v extrémních podmínkách, které jsou v praxi nepravděpodobné. Přesto ale raději se firma Salewa rozhodla veškeré karabiny dotčených šarší stáhnout, aby se úplně vyloučilo možné nebezpečí. Salewa žádá majitele dotčených karabiny, aby kontaktovali prodejce nebo přímo firmu Salewa, aby jim byly karabiny vyměněny. Záležitost se týká pouze samostatně prodávaných karabina Hot G2 Bent, nikoliv těch, které jsou v expreskách, ty jsou v pořádku. Dotčené karabiny mají označení šarže následující: 02 11 03 11, číslo položky: 1557 Hot G2 Bent, barva: 0999 / červená. Kde je označení umístěné, lze vidět na přiloženém obrázku.

Odkaz: Klettern.de – Rückruf: Salewa Hot G2 Bent Karabiner