Nosnost pomocných smyček

Na stránce Smyčky je nová stať věnovaná nosnosti pomocných smyček. Hovoříli se totiž o nosnosti pomocné smyčky, může být myšlena nosnost popruhu nebo šňůry v jednom prameni, nebo smyčky spojené do okruhu šitým švem či uzlem. Přičemž do celé problematiky vstupuje vlastnost uzlů, které kvůli mechanickému namáhání snižují nosnost smyčky. Navíc smyčku můžeme zkonstruovat různými způsoby, někdy v jednom prameni, častěji však spojenou do okruhu, a každá tato kombinace má jiný vliv na celkovou nosnost. Novinka na stránce tak přináší na modelovém příkladě určité ujasnění a vysvětlení, co s čím souvisí. Řadu nových odstavců textu doprovázejí dva nové názorné obrázky.

Odkaz: Smyčky