Nosnost spojovacích uzlů

Nedávno jsme zde uvedli článek Evropský smrtící uzel. Takto se v Americe nazývá obyčejný vůdcovský uzel při excentrickém zatížení, který je použit pro spojení dvou lan při slaňování. Kupodivu přes nelichotivý název si přesto i tam pomale získává na oblíbenosti. Problematice spojovacích uzlů pro spojení lan při slaňování se už v minulosti věnovali experti z firmy Black Diamond, a tak není na škodu si připomenout jeden starší článek, ve kterém byly publikovány údaje o nosnosti nejobvyklejších spojovacích uzlů, a to dvojité rybářské spojky, protisměrného vůdcovského uzlu a právě excentrického vůdcovského uzlu. Zkoušeny byly na laně o průměru 10,2 a 8,1 mm, a také v kombinaci jednoho pramene 10,2 a druhého 8,1 mm. A výsledek? Sice excentrický vůdcovský uzel má nosnost nejmenší, ale i ta je pro účely slaňování naprosto dostačující. I u lana tenkého 8,1 mm je nosnost excentrického vůdcovského uzlu 12.6 kN, což by zhruba odpovídalo 1,2 tuny. To opravdu slaňujícího člověka unese. Excentrické umístění spojovacího uzlu má tu výhodu, a je tím důvodem, proč se dělá, že lépe přechází přes skalní hrany při následném stahování lana po slanění. Méně hrozí jeho zaseknutí na skále. Více informací na stránce Spojení lan. (Poznámka: V tabulce v článku od Black Diamond je uvedena pro nás Evropany neobvyklá jednotka síly, a to lbf. Jedná se o poundal-force US, převod na Newtony je 1 lbf = 4,4482216153 N.)

Odkaz: Black Diamond – What is the stongest rappel knot?