Nouzové možnosti rozdělání ohně II

Jsme-li v nouzi a potřebujeme oheň, je řada možností jak ho rozdělat. Na webu Svět outdooru vyšla druhá část článku věnovaného nouzovým možnostem rozdělání ohně. Ve druhé části článku se autor Ladislav Sieger zaměřuje na nouzové rozdělání ohně pomocí baterie a pomocí Fresnelovy čočky. Pro rozdělání ohně pomocí baterie lze využít jak akumulátory (např. automobilové, v mobilním telefonu, ve svítilnách), tak i baterie (tedy nedobíjecí primární články), a techologií, kterou můžeme aplikovat, je buď odporový ohřev nebo elektrický oblouk. Jakékoliv tyto práce s bateriemi však vyžadují dobré znalosti z oboru elektrotechniky, neboť baterie se mohou při této činnosti velmi zahřívat a případně i zranit jejich uživatele. Tedy není to činnost pro věci neznalé lidi. Naopak použití čočky je výrazně konvenčnější a lidem přístupnější, byť ani to není jednoduché a vyžaduje to cvik a trpělivost.

Odkaz: Svět outdooru – Nouzové možnosti rozdělání ohně II, Nouzové možnosti rozdělání ohně I