Novinky u karabin

Jaké jsou nové trendy při konstrukci horolezeckých karabin, které novinky můžeme vidět u jednotlivých výrobců, a objevily se za uplynulé období nějaké nové možnosti selhání karabin? Vše podstatné o současných horolezeckých karabinách přináší nový článek Zugeschnappt: Der grosse Karabiner – Report na německém horolezeckém portálu Klettern.de. Článek potvrzuje pokračující trend odlehčování karabin při současném zachování jejich nosnosti, čehož se dosahuje především použítím speciálních slitin a vývojem tvaru profilu těla karabiny. Kupodivu nevymizely klasické trubkové zámky karabin, i když dobře si vedou i drátěné zámky karabin. Oba dva druhy zámků si našly své místo a situace, pro které jsou vhodné. Poměrně dost je novinek ve způsobu zpracování zobáku karabiny, rozhodně již není jediným ze sofistikovaných způsobů uzavření zámku karabiny pouze Key-lock. A jaké stinné stránky ohledně karabin se objevily? Jednak odlehčení je někdy provázeno tenčím průměrem těla karabiny, a tak je lano při ohybu v karabině více namáháno, což se může po čase projevit větším opotřebením lana. Dále se objevily případy, kdy u některých typů karabin se může za určitým způsobem tvarovaný zobák zachytit oko ocelového lanka vklíněnce, a karabina je poté nevhodně zatížena příliš velkou pákou a může dojít ke zlomení těla karabiny. Mezi poměrně nové fenomény patří nebezpečí, které plyne z prodření těla karabiny lanem při lezení s horním jištěním, kdy může hrozit přeseknutí lana na ostré hraně obroušené karabiny.

Odkaz: Klettern.de – Zugeschnappt: Der grosse Karabiner – Report