Úvod do lezení velkých stěn

Ondra Beneš v rámci své bakalářské práce při katedře TV PF UJEP Ústí nad Labem vyrobil metodické video „Úvod do lezení velkých stěn“. Mělo by pomoci mírně pokročilým lezcům, kteří se chystají na první krůčky ve větších stěnách. Vedoucím práce je Oto Louka. Jak Ondra Beneš připomíná, video nebylo hlavní částí práce, a tak jsou jednotlivé kapitoly pojaty jako okrajový doplněk. Stručný popis obsahu videa: V první části jsou stručně popsány jednotlivé formy a disciplíny horolezectví, a vysvětlena podstata volného a technického lezení. Následně jsou vcelku podrobně vysvětlena témata budování jistícího stanoviště, jümarování a osazování vrtaných skob (borháků). Celková stopáž filmu je necelých 20 minut.

Odkaz: Dolní Žleb Company – Úvod do lezení velkých stěn

Děti a horolezectví

Jedním z opomíjených aspektů při výcviku horolezectví je nutnost specifického přístupu k dětem. Výukových materiálů, které by dávaly rodičům, instruktorům nebo učitelům speciální rady pro výcvik malých dětí, není mnoho. Jedním z mála je příručka Young people: Climbing, Hill Walking, Mountaineering, A Parent’s Guide z produkce britské BMC (British Mountaineering Council). Příručka je velmi kvalitně zpracována na profesionální úrovni, a ve formě souboru PDF je zdarma ke stažení na webových stánkách BMC. Kromě toho je možné si příručku zakoupit i vytištěnou a svázanou za cenu 1 libry. Rozsah je 12 stran, text, barevné fotografie a kreslené obrázky.

Odkaz: BMC – Young people: Climbing, Hill Walking, Mountaineering, A Parent’s Guide

Panorama 3/2009

Vyšlo letošní třetí číslo časopisu Panorama, interní časopis Německého alpského spolku (DAV). Časopis je zdarma k dispozici na internetu ve formě souborů PDF. Z článků věnovaných metodice je rozhodně k doporučení pokračování článku Standplatzbau II., který se věnuje budování jistících stanovišť na vícedélkových výstupech. Hlavním tématem článku je návod a rady, které mají pomoci při rozhodování, jakým způsobem jistící stanoviště zkonstruovat. Autoři vytvořili dva obrázky s algoritmy jednotlivých kroků při rozhodování. Mimo to samozřejmě nechybí i názorné obrázky různých způsobů sestavení jistících stanovišť, a rozbor situací, které mohou při zatížení jistícího stanoviště nastat (zálohování, rozklad síly, zatížení směrem dolů nebo nahoru, apod.).

Odkaz: DAV – Panorama 3/2009

První pomoc v horách

Kromě všech vědomostí o lezení a jištění musí alpinista také znát a ovládat jednu velmi důležitou činnost, a tou je poskytování první pomoci. Informačních materiálů specializovaných na horské prostředí není k dispozici mnoho, a tak potěší, že na stránkách Německého alpského spolku (DAV) je zdarma ke stažení kvalitně zpracovaný soubor PDF. Jedná se o informační brožurku, která přináší základy první pomoci v horách, včetně pokynů pro volání o pomoc. Text je strukturovaný přes odrážky, stručný, doprovázený kvalitně nakresleným obrázky.

Odkaz: DAV – Erste Hilfe für Bergsportler

Jistící stanoviště

Jistící stanoviště, to musí být oáza klidu, odrazový můstek do další lanové délky, případně místo na vzpamatování se po návratu z lanové délky. Tak či onak, jistící stanoviště musí být něco solidního, asi jako švýcarské hodinky. A právě na webových stránkách Švýcarského alpského klubu je zdarma ke stažení PDF dokument s návody na vytvoření jistícího stanoviště. Text je doprovázen obrázky, které jsou velmi přehledně nakreslené, nádherně je vidět, kam má který konec lana vést, jak který jistící bod propojit smyčkou. Velmi zdařile nakreslené!

Odkaz: SAC – Stand. Seil ein. Kommen.

Léky v lékárničce

Vedle základního zdravotnického vybavení pro první pomoc je nedílnou součástí vybavení horolezecké lékárničky také zásoba vhodných léků. Jejich seznam, a určení, na které zdravotní potíže jsou určené, naleznete v dokumentu Lékárnička horolezce – lékové vybavení na stránkách Českého horolezeckého svazu. Dokument je ke stažení jako soubor PDF.

Odkaz: Lékařská komise ČHS – Lékárnička horolezce, lékové vybavení

Lékárnička horolezce

Máte v pořádku zkompletovanou lékárničku? Úrazy přijdou vždy v nečekanou chvíli, a tehdy platí okřídlené „Být připraven, to’t vše“. Co všechno potřebujete pro laické ošetření úrazů v rámci první pomoci naleznete v dokumentu Lékárnička horolezce – zdravotnický materiál (základní modul) na stránkách Českého horolezeckého svazu. Dokument je zpracován formou souboru PDF a je volně ke stažení. Seznam a stručný popis výbavy je doplněn barevnými fotografiemi.

Odkaz: Lékařská komise ČHS – Lékárnička horolezce

Berg und Steigen 1/2009

Před pár týdny vyšlo nové číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Za upozornění z obsahu stojí článek Es irrt der Mensch solang er strebt od Jana Mersche, který se věnuje horolezecké strategii, a to jak zimních skialpinistických túr, tak i klasických skalních horských výstupů. Článek Effizienz der Kameradenrettung bei minimalen Training od autorů Manuela Gensweina a Ragnhilda Eidese se zabývá laickou kamarádskou pomocí při lavinové záchraně s důrazem na dobu trvání jednotlivých úkonů během záchranné akce. V článku Die Geschichte vom fiesen Achterknoten je poučný rozbor nehody z umělé stěny, kterou způsobila nedovázaná osmičková smyčka navazovacího uzlu. Další velmi zajímavým článkem je Schlingen und Stand, který pojednává o propojování dvou a více jistících bodů na jistícím stanovišti propojovací smyčkou. Autoři Chris Semmel, Florian Hellberg a Björn Ernst zapojili do ramen propojovací smyčky siloměry, a poté tuto měřící soustavu zatěžovali pády. Výsledky pokusů jsou zaznamenány vedle textu také do tabulek a grafů, nechybí ani přehledné ilustrace jednotlivých způsobů propojení smyčkou. Časopis Berg und Steigen je možno získat přes internet formou souborů PDF, část článků je ke stažení zdarma, některé až po registraci. Toto aktuální číslo časopisu je prvním číslem ročníku 2009.

Odkaz: Berg und Steigen

Panorama 2/2009

Vyšlo druhé číslo časopisu Panorama, interního časopisu německého DAV. Časopis je zdarma k dispozici na internetu v podobě souborů PDF. Z článků věnujících se metodice stojí za zhlédnutí článek Standplatzbau, který se věnuje zřizování jistících stanovišť, a článek GPS, pojednávající o navigaci s GPS v horském terénu. Pro nadšené sportovce, kteří se rádi sledují, může možná mít smysl článek Wandern mir Pulsuhr, tedy Výlety s hodinkami měřící puls.

Odkaz: DAV – Panorama 2/2009

ABC lavín

Praktická publikácia o lavínach určená verejnosti. Príručka predstavuje vôbec prvú odbornú publikáciu o lavínach určenú verejnosti. Vzišla z pera profesionálneho pracovníka Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Lyžiar, turista či horolezec tu nájde v prehľadnej forme poznatky o snehu, tvorbe lavín, rizikách lavín, ale aj návod, ako a čo robiť po páde lavíny, ako nájsť človeka zasypaného v lavíne a ako mu čo najlepšie pomôcť. Čitateľ tejto malej, ale veľmi praktickej publikácie s účelne vybranými, jasne opísanými a názorne ilustrovanými príkladmi sa môže naučiť rozpoznávať príznaky hroziaceho nebezpečenstva lavín. Z obsahu: Lavíny – popis, vznik a dôsledky, Plánovanie túry, Výstroj a výzbroj, Kamarátska pomoc, Tipy a triky.

Vydavateľ: Horský internetový klub, rok 2009, 80 strán, väzba mäkká, jazyk slovenský, autor: Milan Lizuch

Horolezecké lano

Jaká jsou současná horolezecká lana? Co je nového v jejich vývoji, a zda se chystají nějaké změny v normě EN 892, rady jaké lano si pořídit, fotografie z firemní zkušebny a porovnání několika lan různých výrobců, to a další informace naleznete v novém článku na lezeckém serveru Klettern.de. Článek vhodný pro ty, kteří se chystají koupit si nové lano, a potřebují se zorientovat v problematice, aby si pořídili pro svou formu lezení optimální lano.

Odkaz: Klettern.de – Report Einfachseile

Lavinový workshop

Pokud máte zájem se dozvědět více o lavinové problematice, můžete se zdarma zúčastnit workshopu Horské služby. Cílem této akce je co nejvíce přiblížit široké veřejnosti lavinovou problematiku, poukázat na rizika spojená s pohybem ve volném horském terénu a osvojit si zásady poskytnutí pomoci v případě lavinové nehody. Dále potom upozornit na nutnost používání základního lavinového vybavení a umožnit všem zúčastněným si toto vybavení otestovat v praxi. Na akci budou pozváni všichni dovozci lavinových vyhledávačů, aby zde bylo možno vyzkoušet co nejvíce výrobků.

Odkaz: Horská služba ČR – Lavinový workshop

Bezpečnost na umělých stěnách

V Německu se v uplynulém roce stalo několik nehod na umělých stěnách. Jaký vývoj vezmou bezpečnostní opatření? Dočkáme se v budoucnosti povinných kurzů, nebo pracovníků dozírajících na bezpečnost, podobně jako to dělají plavčíci na plovárnách? Nakolik je svoboda a vlastní zodpovědnost ze skal v přírodě přenositelná dovnitř haly, která má svého provozovatele a majitele? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlí Ralph Stöhr v článku Pády v lezeckých halách, uveřejněném na lezeckém internetovém portálu Klettern.de.

Odkaz: Klettern.de – Unfälle beim Hallenklettern

Nehody na umělých stěnách

Je lezení na umělých stěnách bezpečné? Na tuto a další otázky odpovídá Stefan Winter z Německého alpského svazu v rozhovoru pro lezecký server Klettern.de. V Německu se za uplynulý rok 2008 stalo několik nehod na umělých stěnách, ale i přesto se nejedná o razantní zvýšení počtu takových případů, jak podotýká Stefan Winter. Spíše se oproti minulosti případy nehod více medializují v bulvárních médiích. Co se příčin týče, tak i zde není mnoho nového, stále převažují chyby z nesoustředěnosti, nezvládnutí jištění jističem. Na otázku, zda někdy případy nehod končí u soudu, odpovídá Stefan Winter, že jen zřídkakdy. A v článku pochopitelně nechybí upozornění na probíhající kampaň DAV a ostatních alpských spolků – „Partner-check“, která má za cíl zvýšit všeobecnou znalost bezpečnostních opatření na umělých stěnách.

Odkaz: Klettern.de – Sicherheit in Kletterhallen

Bezpečné lezení

Další možnost získat základní vědomosti pro lezení na umělých stěnách nebo krátkých, na jednu lanovou délku dlouhých skalních výstupech v přírodě, vám může dát jednoduchá brožurka Bezpečné lezení, která je ke stažení na webových stránkách Švýcarského alpského klubu. Krátký, spíše heslovitě vystavěný text, je doprovázen fotografiemi jak se navazovat, ovládat jistící pomůcku, zakládat lano do postupového jištění, nechybí ani zdůraznění potřeby vzájemné kontroly mezi spolulezci, a dalších bezpečnostních opatření. Vhodné pro ty, kteří s lezením začínají.

Odkaz: SAC – Sicher Klettern