Příloha Metodické komise k Schubertovi

V “Příloze Metodické komise ČHS“ k 2.českému vydání knihy P. Schuberta „Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu“ je uveden návod na vázaní dvojité dračí smyčky při použití sedacího a prsního úvazku zároveň – tzv. kombinovaný úvaz. (Stejně i v “Horolezectví“, Olympia, 1990, str.101). Takto vázaná dračí smyčka může být problematická. Při určitém způsobu vázání se oko vedené prsákem může utáhnout a prsák pak omezí pohyb hrudního koše lezce a jeho dýchání. V době vzniku textu “Přílohy“ nebylo toto nebezpečí ještě známo. Podrobněji k této problematice na stránce Navazování.

Na str.13 je kapitola věnovaná karabinám s drátěným zámkem. Ve chvále drátěných zámků poněkud zaniklo, co je hlavním problémem. Je to prasknutí těla karabiny při zatížení ve stavu s otevřeným zámkem. A to může postihnout i karabiny s drátěným zámkem. Rozfázovaný obrázek, znázorňující rozdíl doby otevření zámku u karabiny s klasickým trubkovým zámkem, a u karabiny s drátěným zámkem, je hezký. Ale skutečnou podstatou problému je, že k otevření zámku dojde nárazem karabiny na skálu právě ve stejném okamžiku, kdy dochází k zachycení pádu lanem vedeným onou karabinou. Tedy otevření zámku karabiny a zatížení karabiny probíhá zároveň. Jedná-li se o lehkou karabinu, jenž má nosnost ve stavu s otevřeným zámkem 7 kN (minimum povolené normou), může k prasknutí těla karabiny dojít kdoví třeba už 0,0012 sec či 0,0020 sec po zachycení pádu, a pak už je jedno, jestli karabina měla drátěný zámek, nebo klasický. Praskne tak jako tak.

Nebezpečí lze čelit zvýšením nosnosti karabiny ve stavu s otevřeným zámkem, a to, jak doporučuje P.Schubert, na alespoň 10 kN. To má ale za následek zmohutnění karabiny a zvýšení její hmotnosti, což je nepříjemné. A teprve zde je skutečná výhoda karabin s drátěným zámkem! Ušetření materiálu a snížení hmotnosti.

Jinak úplným a konečným řešením, kterým lze zabránit nechtěnému otevření zámku karabiny, je používat karabinu s pojistkou. Pro pohodlnost je dobré, aby závit pojistné matice byl hodně vzestupný, stačí pak jedno, dvojí otočení, a pojistka je zatažena.

Ještě malý dovětek k drátěným zámkům. Karabiny s drátěným zámkem při zatížení napříč vydrží bez úhony. Ale lano ne ! Dojde-li při zachycení pádu k ohnutí lana přes tenké drátky drátěného zámku, může se lano poškodit, a pak je nutno lano vyřadit, nebo poškozenou část odříznout, a mít kratší lano.

Katalog firmy Petzl 1999

V katalogu firmy Petzl “People, passion, adventure“ pro rok 1999 je na str.53 kresba horolezce lezoucího na místě prvolezce, a to s batohem, a jen v sedáku. Což je nebezpečné! Případný pád by dozajista skončil s poraněním páteře. Správně se má při lezení s batohem používat kombinovaný nebo celotělový úvaz.

Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu

Pozor na letmé prohlížení si obrázků v knize P.Schuberta “Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu“. Na str.81, prvního českého vydání této knihy z roku 1997, je obrázek bočním lomem zatěžované karabiny, a pod obrázkem je popiska “Až dosud bez jediné nehody…“. Člověk neznalý problematiky může nabýt dojmu, že takto zatížená karabina vždy vydrží. Že tomu tak vůbec není, a že popisek k obrázku je míněn ironicky, vyplývá až z textu!

Jakoby tato strana 81 byla zakletá. V odstavci zabývajícím se karabinou Genius od firmy Stubai jsou ve druhé větě tohoto odstavce popleteny hodnoty zatížení. Uvedených 30 kN se nerovná 3 kp! Přičemž 30 kN je určitě chybně uvedená hodnota, neboť smysl funkce karabiny Genius je v zablokování zámku karabiny při i slabém zatížení, za což nelze takovou obrovskou sílu jako 30 kN považovat. Zbývá tedy jen doufat, že druhý údaj 3 kp je již správný, a pak odpovídající údaj v Newtonech má být 30 N.

Velký obrazový technický slovník

Velký obrazový tématický slovník česko – slovensko – anglicko – německý, autoři Jean-Claude Corbeil a Ariane Archambaultová, nakladatelství Columbus, 1999. Str.680-681 je věnována horolezectví. Na str.680 nakreslená postava má u pasu zavěšené sklaní skoby, český výraz je tedy správně. Ale přiřazený slovenský překlad ľadová skoba, anglický ice-piton a německý Eishaken neodpovídají skutečnosti. Přitom správné pojmenování skoby ve všech čtyřech jazycích je uvedeno hned na druhé straně tj. str.681, tedy “skoba – skoba – piton – kletternhaken“.

Na téže straně je popis karabiny, kde je v češtině chybně zámek karabiny nazýván pojistkou. Místo německého Schraubfeder by bylo lepší Schloss nebo Klinke. Na téže vyobrazené karabině by německý výraz pro šroubovací pojistku Manschette (tedy přesný překlad do češtiny kroužek, těsnící kruh) bylo dobré vylepšit předponou Sicherungs-.