Katalog firmy Petzl 1999

V katalogu firmy Petzl “People, passion, adventure“ pro rok 1999 je na str.53 kresba horolezce lezoucího na místě prvolezce, a to s batohem, a jen v sedáku. Což je nebezpečné! Případný pád by dozajista skončil s poraněním páteře. Správně se má při lezení s batohem používat kombinovaný nebo celotělový úvaz.

Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu

Pozor na letmé prohlížení si obrázků v knize P.Schuberta “Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu“. Na str.81, prvního českého vydání této knihy z roku 1997, je obrázek bočním lomem zatěžované karabiny, a pod obrázkem je popiska “Až dosud bez jediné nehody…“. Člověk neznalý problematiky může nabýt dojmu, že takto zatížená karabina vždy vydrží. Že tomu tak vůbec není, a že popisek k obrázku je míněn ironicky, vyplývá až z textu!

Jakoby tato strana 81 byla zakletá. V odstavci zabývajícím se karabinou Genius od firmy Stubai jsou ve druhé větě tohoto odstavce popleteny hodnoty zatížení. Uvedených 30 kN se nerovná 3 kp! Přičemž 30 kN je určitě chybně uvedená hodnota, neboť smysl funkce karabiny Genius je v zablokování zámku karabiny při i slabém zatížení, za což nelze takovou obrovskou sílu jako 30 kN považovat. Zbývá tedy jen doufat, že druhý údaj 3 kp je již správný, a pak odpovídající údaj v Newtonech má být 30 N.

Velký obrazový technický slovník

Velký obrazový tématický slovník česko – slovensko – anglicko – německý, autoři Jean-Claude Corbeil a Ariane Archambaultová, nakladatelství Columbus, 1999. Str.680-681 je věnována horolezectví. Na str.680 nakreslená postava má u pasu zavěšené sklaní skoby, český výraz je tedy správně. Ale přiřazený slovenský překlad ľadová skoba, anglický ice-piton a německý Eishaken neodpovídají skutečnosti. Přitom správné pojmenování skoby ve všech čtyřech jazycích je uvedeno hned na druhé straně tj. str.681, tedy “skoba – skoba – piton – kletternhaken“.

Na téže straně je popis karabiny, kde je v češtině chybně zámek karabiny nazýván pojistkou. Místo německého Schraubfeder by bylo lepší Schloss nebo Klinke. Na téže vyobrazené karabině by německý výraz pro šroubovací pojistku Manschette (tedy přesný překlad do češtiny kroužek, těsnící kruh) bylo dobré vylepšit předponou Sicherungs-.