69 výsledků pro slaňování

Lezení na ledu

Historie lezení na ledu Ve starých klasických dobách bylo lezení ledu možné jen pomocí sekání stupů cepínem. I přes strašnou dřinu nebyly výsledky nijak oslnivé. Tímto způsobem se daly slézt pouze ukloněné svahy. Pokrokem bylo zavedení desetihrotých maček zkonstruovaných angličanem O. Eckensteinem. Používání těchto maček se nejvíce rozmohlo ve Francii v oblasti masivu Mont Blanc, …

Pokračovat ve čtení

Výstup po laně

V různých situacích je při horolezectví výhodné či nutné pohybovat se vzhůru přímo po laně. K tomu slouží různé pomůcky. smyčky vázané na lano některým z prusíkovacích uzlů blokanty různých typů Tento šplh se provádí pouze po tzv. fixním laně, což je lano, které je minimálně svůj horní konec pevně ukotveno k jistícímu bodu v …

Pokračovat ve čtení

Synchronní slanění z věže

Někdy se stane, že po výstupu na skalní věž zjistíme, že na jejím vrcholu není žádný slaňák, či je rezavý jak podmořský vrak. Co teď? Řešením je právě synchronní slaňování. Provede se ale tak, že se lano přehodí přes celý vrchol skály. Lezci slaní každý na jinou stranu skály. Pak ale na sebe nevidí, mnohdy …

Pokračovat ve čtení

Slaňovací stanoviště

Pokud se jedná o fixní, tedy ve skále trvale osazené jištění, které slouží jako slaňovací stanoviště, je nutno ho před zatížením bedlivě prohlédnout. Zjistit, zda nejsou kovové části rezavé, smyčky prodřené či natavené, apod. Při pochybách o kvalitě slaňovacího stanoviště je dobré, je-li to možné, jej vylepšit vlastními jistícími prvky. Fixní stanoviště pro slaňování je …

Pokračovat ve čtení

Síly při jištění

Síly zatěžující postupové jištění při pádu Spadlý lezec vyvine svým pádem na lano určitou sílu. Zároveň ale na lano působí zdola jistič, který zadržel lano dole v jistící pomůcce. Následkem toho se lano napne, začne v něm působit rázová síla. Ta se přenáší i na postupová jištění, kterými lano prochází. Je však dobré si ještě …

Pokračovat ve čtení

Dolní jištění

Dolní jištění Klasický způsob jištění, téměř nutný, chce-li člověk, aby vykonaný výstup měl sportovní hodnotu. Ideou tohoto stylu jištění je vnímání skály jako nedostupného terénu, ke kterému člověk přijde, a z místa, odkud už nelze dál jít pěšky, začne lézt s cílem dostat se na vrchol. A cestu k němu takříkajíc „dobývat“ metr za metrem. …

Pokračovat ve čtení

Uzly v horolezectví

Stručná teorie uzlování Navázáním uzlu na lano se snižuje nosnost lana téměř o polovinu! Způsobují to tři základní jevy: Mechanické a tepelné (třením) namáhání lana dané jeho násilným ohýbáním okolo malých průměrů, což vede ke stlačování vláken uvnitř oblouků a natahování vláken na vnější straně oblouků pramene lana Skládání napětí tahového a tlakového, jenž je …

Pokračovat ve čtení

Smyčky

Smyčkou, coby jistícím prostředkem, se obecně v horolezectví nazývá krátké lano či popruh spojený uzlem nebo švem do uzavřeného okruhu. V přeneseném, vedlejším významu slova se tak ale nazývají všechny krátké lanové nebo popruhové části horolezecké výzbroje (krátké 1 – 2 m kusy lana, popruhu či pomocné šňůry), ať už jsou či nejsou svázané uzlem …

Pokračovat ve čtení

Jistící pomůcka Gi-gi

Jisticí destička je samoblokovací jisticí pomůckou, určenou pro jištění druholezců, a to jen do lehčích terénů. Jištění s ní probíhá pouze staticky, dynamický režim jištění není možný, takže jistit s ní prvolezce nelze. Je tvořena z jediného kusu kovového výlisku, a k funkčnosti je potřeba mít ještě karabinu, nejlépe oválnou („O“) s pojistkou zámku. Firma …

Pokračovat ve čtení

Jistící pomůcka Grigri

Jistící pomůcka Grigri patří do skupiny tzv. poloautomatických jistících pomůcek. Brzdný účinek na lano vykonává v určitých situacích mechanismus, který je v pomůcce zabudován. V případě Grigri je to výkyvný kovový palec, který se při silném tahu za lano, které z pomůcky vychází směrem k lezci, vytočí a lano přitiskne na protilehlou kovovou plochu. Stisknutému …

Pokračovat ve čtení

Jistící pomůcka Reverso 1

Reverso je všestranná jistící pomůcka od francozské firmy Petzl. Tato stať popisuje první z řady těchto jistících pomůcek, tzv. Reverso 1 (později přibylo Reverso 2, což je jen Reverso 1 s určitými modifikacemi, a poté následovalo současné výrazně odlišné Reverso 3). S původním Reversem1 je možno s jistit jak s jednoduchým lanem, tak i dvoupramenným …

Pokračovat ve čtení

Úvazy

Horolezecký úvaz je postroj převážně složený ze vzájemně propojených popruhý, který obepíná tělo člověka, a slouží ke zavěšení člověka ve výšce a nad volnou hloubkou. Rozeznývají se tři základní typy úvazů – a) sedací, b) prsní, c) celotělový. Kombinací sedacího a prsního úvazu vzniká další typ, a to úvaz kombinovaný. Úvazy se také vyrábějí specializované …

Pokračovat ve čtení

Lano

Motto: Používáním a opotřebováváním lana se postupně snižuje jeho schopnost zachytit pád! Základním materiálem, ze kterého jsou tvořena lanová vlákna současných horolezeckých lan, je polyamid (zkratka PAD). Polyamid má vysokou pevnost v tahu a elastičnost. V tahu má pevnost až 0,6 GPa (1 GPa je cca 100 kp/mm2). Taje při teplotě vyšší jak 150° C. …

Pokračovat ve čtení

Klasifikace obtížnosti

Styl přelezu jako kritérium obtížnosti Skály a skalky, které přestaly být jen místem výcviku a staly se místem sportovní realizace, sehrály velkou roli v dopracování hodnocení výkonů podle stupně obtížnosti a jejich širší využívání vedlo i k tomu, že se mnohem více začalo dbát na způsob kterým byl uskutečněn přelez. Jako první uznávaný sportovní styl …

Pokračovat ve čtení

Staré novinky

Ve starších verzích webu nebyly jednotlivé novinky oznamovány formou samostatných redakčních příspěvků, ale byly co by jednotlivé odstavce psány postupně za sebou na jedné stránce. Při přechodu na novější verzi webu byly tyto staré novinky ponechány společně v jednom bloku textu. A zde si ho můžete prohlédnout, chcete-li.

Pokračovat ve čtení