Panorama 3/2009

Vyšlo letošní třetí číslo časopisu Panorama, interní časopis Německého alpského spolku (DAV). Časopis je zdarma k dispozici na internetu ve formě souborů PDF. Z článků věnovaných metodice je rozhodně k doporučení pokračování článku Standplatzbau II., který se věnuje budování jistících stanovišť na vícedélkových výstupech. Hlavním tématem článku je návod a rady, které mají pomoci při rozhodování, jakým způsobem jistící stanoviště zkonstruovat. Autoři vytvořili dva obrázky s algoritmy jednotlivých kroků při rozhodování. Mimo to samozřejmě nechybí i názorné obrázky různých způsobů sestavení jistících stanovišť, a rozbor situací, které mohou při zatížení jistícího stanoviště nastat (zálohování, rozklad síly, zatížení směrem dolů nebo nahoru, apod.).

Odkaz: DAV – Panorama 3/2009