Panorama 6/2010

Vyšlo další číslo Panoramy, interního časopisu Deutscher Alpenvereinu. V časopise jsou pravidelně uváděny i články věnované metodice horolezectví, a nejinak je tomu i v tomto šestém, letošním posledním čísle. První metodický článek LVS-Geräte und Suche – Gesucht, gefunden? se věnuje před blížící se zimou lavinové záchraně a především funkčnostem různých lavinových vysílačů. Druhý článek Clever Klettern – Jenseits vom Kletterschein se z mnoha úhlů pohledů zaměřuje na bezpečnost lezení na umělých stěnách. Upozorňuje na zlozvyky a chyby, kterých se lezci dopouštějí již při chování dole pod stěnou nebo obecně v prostoru haly, ale také při vlastním lezení a jištění. Třetí článek je již tradičně věnován zdravotnické tématice, v tomto čísle přišlo na řadu téma poranění vazů a šlach dolních končetin při chůzi, ať už se jedná o poranění kolenního kloubu nebo hlezna. Časopis Panorama je zdarma formou souborů PDF ke stažení na webu Deutscher Alpenvereinu.

Odkaz: DAV – Panorama 6/2010