Pevnost osazení vklíněnců ve skále

V Austrálii nedávno provedli zajímavý pokus, kdy do skály založili řadů různých mobilních jistících prostředků, jak jsou vklíněnce, friendy, tricamy a podobně, a následně je zatěžovali tlakovou trhačkou. Jistící prostředky zakládali do skály zkušení horolezci tak, jak by je zakládali i při skutečném lezení. Nevyhnuli se i těm situacím, že založili i leckdy pofiderní jištění, protože i to život přináší a někdy bereme při výstupu zavděk i s tím. Zatěžování pak bylo prováděno až do vytržení prostředku ze skály, anebo do jeho destrukce. Doporučujeme si stránky prohlížet tak, že nejprve se shlédnou detailní fotografie založených jistících prostředku (odkaz Umístění/Placements), a poté hlavní stránku (Analýza/Analysis), kde jsou podrobné fotografie poškozené skály v případech vytržení, nebo částečného vytržení, či destruované jistící prostředky z případů, kdy k vytržení nedošlo a dříve praskl vlastní jistící prostředek. U každého jistícího prostředku je u fotografie uvedená hodnota, kolik daný prostředek vydržel, a popiska průběhu vytržení nebo destrukce.

Odkaz: Big Trad Gear Destructo Challenge