Postup po sněhovém hřebeni

Sněhový hřeben nebývá nikdy pravidelně rovný, různě se stačí na jednu a na druhou stranu, tu je sklon svahu strmější vlevo od hřebene, a za nějaký úsek je svah zase strmější vpravo, jsou v něm výšvihy a jednotlivé vrcholky. Postupujeme-li po hřebeni, musí být naše trasa proměnlivá, a využívat příhodných terénních tvarů. Není nic neobvyklého, že v rámci jedné lanové délky vícekrát změníme postup mezi levým a pravým svahem. V případě, že se nám do cesty postaví sněhová převěj, obcházíme ji zásadně na té straně kde je svah pozvolnější a držíme se v bezpečné zóně pod vrcholem hřebene. Tvar terénu má i na sněhovém hřebeni také podstatný vliv na výběr vhodného místa pro jistící stanoviště. Na stránce Postup na sněhu je nový obrázek a text, který na modelovém příkladu ukazuje proměnlivou trasu na členitém sněhovém hřebeni.

Odkaz: Postup na sněhu