Postup přes žleby

Na stránce Postup na sněhu je nová podkapitola s textem i obrázkem, která se věnuje postupu přes sněhové žleby v horách. Pokud je sněhová pokrývka stabilní, jsou sněhové žleby oblíbenou trasou pro rychlý postup stěnou. Ovšem neplatí to za všech okolností. Nejčastěji nám v tom brání lavinové nebezpečí, ať už se jedná o možnost, že lavinu sami utrhneme, anebo hrozí pád samovolné laviny ze shora. Dalším nebezpečím, které je zde typické, je padající kamení, kdy za vyšších teplot taje sníh a uvolňují se sněhem zapadané a zamrzlé volné kameny. Jakmile tato nebezpečí nastanou, trasa se pak tomu musí přizpůsobit, žleby je nutné traverzovat na nejužších místech, jde-li to, tak v horních pasážích, aby padající předměty nestihly ještě nabrat zničující rychlost, jistící stanoviště budovat v zákrytech na skále, a i k postupu co nejvíce využívat lehčích skalních pasáží.

Odkaz: Postup na sněhu