Právní odpovědnost v horolezectví

Pojednání o právní odpovědnosti se v naší učebnici Horolezecké metodiky už nachází (viz. stránka Právní odpovědnost), ale každý další příspěvek na toto téma je vždy zajímavý. Na Slovensku v JAMESu vypracovali také podobný informační materiál, nazvaný Právní odpovědnost v horolezectví. Věnuje se základním pojmům souvisejícím s právní zodpovědností ve vztahu mezi instruktorem, respektivě vedoucím výcviku, a frekventantem z pohledu práva, a to jak z pohledu občansko-právního vztahu, tak i trestně-právního. Dokument nemá být vyčerpávjící studií o právní zodpovědnosti, při daném rozsahu je to v podstatě nemožné. Nemá být ani vzorovou příručkou pro řešení problémových situací – na to je život příliš rozmanitý a problematika příliš složitá a citlivá na okolnosti konkrétního případu. Cílem tohto dokumentu je upozornit na existující rizika, poskytnout základní informácie o problematice a předložit několik všeobecných doporučení. Na následujícím odkazu můžete tento studijní materiál JAMESu nalézt.

Odkaz: JAMES – Právna zodpovednosť v horolezectve