Příloha Metodické komise k Schubertovi

V “Příloze Metodické komise ČHS“ k 2.českému vydání knihy P. Schuberta „Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu“ je uveden návod na vázaní dvojité dračí smyčky při použití sedacího a prsního úvazku zároveň – tzv. kombinovaný úvaz. (Stejně i v “Horolezectví“, Olympia, 1990, str.101). Takto vázaná dračí smyčka může být problematická. Při určitém způsobu vázání se oko vedené prsákem může utáhnout a prsák pak omezí pohyb hrudního koše lezce a jeho dýchání. V době vzniku textu “Přílohy“ nebylo toto nebezpečí ještě známo. Podrobněji k této problematice na stránce Navazování.

Na str.13 je kapitola věnovaná karabinám s drátěným zámkem. Ve chvále drátěných zámků poněkud zaniklo, co je hlavním problémem. Je to prasknutí těla karabiny při zatížení ve stavu s otevřeným zámkem. A to může postihnout i karabiny s drátěným zámkem. Rozfázovaný obrázek, znázorňující rozdíl doby otevření zámku u karabiny s klasickým trubkovým zámkem, a u karabiny s drátěným zámkem, je hezký. Ale skutečnou podstatou problému je, že k otevření zámku dojde nárazem karabiny na skálu právě ve stejném okamžiku, kdy dochází k zachycení pádu lanem vedeným onou karabinou. Tedy otevření zámku karabiny a zatížení karabiny probíhá zároveň. Jedná-li se o lehkou karabinu, jenž má nosnost ve stavu s otevřeným zámkem 7 kN (minimum povolené normou), může k prasknutí těla karabiny dojít kdoví třeba už 0,0012 sec či 0,0020 sec po zachycení pádu, a pak už je jedno, jestli karabina měla drátěný zámek, nebo klasický. Praskne tak jako tak.

Nebezpečí lze čelit zvýšením nosnosti karabiny ve stavu s otevřeným zámkem, a to, jak doporučuje P.Schubert, na alespoň 10 kN. To má ale za následek zmohutnění karabiny a zvýšení její hmotnosti, což je nepříjemné. A teprve zde je skutečná výhoda karabin s drátěným zámkem! Ušetření materiálu a snížení hmotnosti.

Jinak úplným a konečným řešením, kterým lze zabránit nechtěnému otevření zámku karabiny, je používat karabinu s pojistkou. Pro pohodlnost je dobré, aby závit pojistné matice byl hodně vzestupný, stačí pak jedno, dvojí otočení, a pojistka je zatažena.

Ještě malý dovětek k drátěným zámkům. Karabiny s drátěným zámkem při zatížení napříč vydrží bez úhony. Ale lano ne ! Dojde-li při zachycení pádu k ohnutí lana přes tenké drátky drátěného zámku, může se lano poškodit, a pak je nutno lano vyřadit, nebo poškozenou část odříznout, a mít kratší lano.