Přírodní kotevní body

Na webových stránkách American Alpine Institute vyšel článek Natural Anchors, který se zabývá tím, jak využít přírodní předměty pro zřízení kotevního (jistícího) bodu. Jedná se o využití jednak stromů, jejich kořenů, trsů křoví, a pak položených nebo vklíněných balvanů. U stromů autor článku J.D.Martin uvádí kritérium proto, abychom strom považovali za schopný kotevní bod, a to průměr kmenu přes 5 centimetrů, výšku nad jeden a půl metru, a strom musí být živý. Nezbytné je dát pozor, jak je kořenový systém stromu usazen, pozor je třeba si dávat na písčité nebo přašné půdy. Poměrně dost prostoru věnuje autor jištění za různá pouštní křoví, což je specialita amerických pouští, ale postřehy odtud jsou poměrně přesné pro to, co my v Česku občas zažíváme na vrcholových plató pískovcových věží a masivů, kde není slaňák nebo dobírák. Dál se článek zabývá velkými balvany, ať už samotnými, nebo kvazihodinami, které vznikají přitisknutím dvou balvanů k sobě. Závěr článku pak zmiňuje časté řešení kamenů vklíněných ve spáře, v článku je vloženo video, které natočil Kanaďan Mike Barter, a na něm je pěkně ukázáno, jak je někdy výhodné někde na skalní polici prostě popadnout vhodně tvarovaný kámen, zasunout ho do spáry, a hle – máme docela dobré jištění.

Odkaz: American Alpine Institute – Natural Anchors