Propojovací smyčka s lodní smyčkou

Na stránce Propojovací smyčka je popsán další z možných způsobů, jak na jistícím stanovišti propojit dva jistící body. Tuto metodu ukazuje nově nakreslený obrázek, který je zařazen do podkapitoly Fixní způsob propojení. Jedná se o připojení centrální karabiny na propojovací smyčku pomocí navázání lodní smyčky. Vhodným umístěním centrální karabiny s následným utažením lodní smyčky docílíme i rovnoměrného napnutí ramen propojovací smyčky v určitém směru zatížení, čímž dosáhneme ideálního rozložení zatěžující síly rovnoměrně na oba jitící body. V případě, že chceme změnit umístění  centrální karabiny a potřebujeme ji posunout na ideálnější místo, nemusíme lodní smyčku rozvazovat, stačí slabě povolit, a tak nedochází k přerušení spojení mezi centrální karabinou a propojovací smyčkou a i během této úpravy je jistící stanoviště funkční.

Odkaz: Propojovací smyčka