Provázání několika hodin jednou smyčkou

Skalní hodiny v pískovcové skále jsou často utvořeny ve vodorovných řadách vedle sebe. To umožňuje provázat jednou smyčkou více takových hodin naráz. U tenkých hodin tak zvýšíme šanci, že v případě pádu alespoň některé sloupky skalních hodiny vydrží a pád zachytí. Jedná se vlastně o formu zálohování. Jelikož jsou v takovém případě hodiny malé, je zpravidla malý i otvor za sloupkem hodin a protažení smyčky zde není snadné. Většinou se zde uplatní tenčí tužší smyčka kulatého průřezu, která pevněji drží svůj tvar a lépe se s ní šťárá. Právě taková situace smyčky osazené v několika pískovcových hodinách je nyní ukázána na novém videu na stránce Smyčkování. Omluvte roztřesený obraz videa, je to točené jednou rukou během lezení při ostré akci v ne zrovna pohodlné pozici.

Odkaz: Smyčkování