Rizika při lezení ledu

Čím obtížnější ledy se lezou, tím častěji se lze setkat s tím, že masa ledu není kompaktní a položená, ale přes varhany rampouchů přechází ve volně visící rampouchy v převisu. Styčná plocha mezi ledem a skálou je tím čím dál menší. A riziko, že se led ulomí, je čím dál větší. Na webu Climb.sk vyšel článek Rizika lezení ledů, který je volně převyprávěným článkem z časopisu Berg und Steigen, a věnuje se tomuto problému a dává několik rad, jak při lezení takových ledů postupovat, čeho si všímat a na co si dávat pozor. V potaz musíme vzít několik faktorů, a to vlhkost (tekoucí vodu), teplotu vzduchu a strukturu ledu (výšku, tloušťku a tvar). Od toho se odvíjí, zda led unese zatížení pádem, nebo dokonce prostou tíhu samotného lezce, či zda se z něj vytrhne jištění.

Odkaz: Climb.sk – Riziká lezenia ľadov