Seminář FTVS UK pro instruktory lezení

Na webových stránkách Českého horolezeckého svazu je pozvánka na seminář pořádaný FTVS UK, jedná se o dva dvoudenní semináře pro instruktory lezení na umělých stěnách. Seminář se koná ve dnech 17.-19.2. a 10.-11.3. 2012 v Praze. Školení je určeno pro učitele tělesné výchovy, pracovníky domů dětí a mládeže, činovníky mládežnických organizací, provozovatele umělých stěn. Školení se od svého počátku skládá ze dvou víkendových bloků. Výuka probíhá v prostorách školy a stěně v areálu UK FTVS. Kurz probíhá velmi intenzivně. Úspěšní absolventi obou víkendových bloků semináře získají licenci „Instruktor lezení na umělých stěnách“. Zájemci o toto školení zašlete vyplněnou přihlášku nejpozdji do 15. února 2012. Cena je stanovena na 4 200,- Kč. Zahrnuje výuku, vstup na lezeckou stěnu, zaplacení materiálu a vybavení na lezeni, dvě odborné publikace, metodický plakát, poplatek za licenci. Nezahrnuje ubytování a stravné. Pro členy ČHS 10% sleva.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Pozvánka na seminář FTVS UK