Seminář o lezeckém materiálu

Metodicko-bezpečnostná komisia JAMES pripravila odborný seminár venovaný problematike bezpečnosti lezeckého materiálu a technike istenia z centrálneho bodu. Uskutoční v Gaderskej doline. Seminár je určený lektorom horolezeckých škôl, inštruktorom, cvičiteľom a ostatným záujemcom o uvedenú problematiku. Na seminár sa treba prihlásiť do 22. apríla. Úvodným vstupom bude prezentácia Lumíra Fajkoša – Singing Rock – k problematike noriem, testov a bezpečnosti lezeckého materiálu. Rokuje sa o účasti zástupcov výrobcov, resp. distribútorov horolezeckého materiálu. Predbežne je prisľúbená účasť zástupcov Žilmontu, Northlandu a Summitride Brno. Súčasťou seminára budú ukážky materiálu a pravdepodobne aj možnosť vyskúšať si niektoré druhy lezeckej výstroje – lezečky, istiace pomôcky a podobne. Podrobnosti budú spresnené po definitívnom potvrdení účasti zástupcov firiem. Praktická časť seminára bude okrem bezpečnosti materiálu zameraná aj na techniku istenia z centrálneho bodu a jeho použitia pri istení prvolezca pomocou rôznych istiacich prostriedkov – polovičný lodný uzol, kýbliky, ATC, reverzo a podobne. Seminár je určený lektorom horolezeckých škôl, inštruktorom, cvičiteľom, metodikom klubov a všetkým záujemcom o problematiku lezeckého materiálu.

Odkaz: SHS JAMES – Seminár k lezeckému materiálu v Gaderskej doline