Seminář ochrana přírody a horolezectví

Český horolezecký svaz spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny pořádají seminář věnovaný vztahu ochrany přírody a horolezectví. Seminář se bude konat ve čtvrtek 14. dubna 2011 v Praze na Strahově, od 13:00 do 19:00. Cílem semináře je diskutovat o problémech, které se týkají horolezectví a ochrany přírody, přispět k vzájemnému vyjasnění zájmů a postojů a napomoci ke zlepšení spolupráci obou stran. Program semináře bude sestávat ze tří bloků: 1) První blok bude věnován právním aspektům ochrany přírody a vlivu horolezectví na přírodu; 2) Druhý blok bude zaměřen na vývoj a současné trendy horolezectví, údržbu skalních oblastí a vyjednávání s orgány ochrany přírody; 3) Poslední třetí blok bude věnován diskusi. Seminář je určen především pracovníkům orgánů ochrany přírody (správy národních parků, chráněných krajinných oblastí apod.), členům oblastních vrcholových komisí a správcům skal ČHS. K účasti jsou ale samozřejmě zváni i ostatní členové ČHS a všichni příznivci horolezectví a přírody, které tato problematika zajímá.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Seminář ochrana přírody a horolezectví