Seminář pro instruktory lezení na umělých stěnách

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pořádá seminář instruktorů „stěnového“ lezení. Školení je určeno pro učitele tělesné výchovy, pracovníky domů dětí amládeže, činovníky mládežnických organizací, provozovatele umělých stěn.

Školení se skládá ze dvou víkendových bloků. Výuka probíhá v prostorech školy a stěně v areálu UK FTVS. Kurz probíhá velmi intenzivně. Školení proběhne ve dvou víkendových blocích v termínech 8. – 10. 2. a 9. -10. 3.2013. Zájemci o toto školení zašlete přihlášku nejpozději do 6. února 2013. Cena je 4 200,- Kč, zahrnuje výuku, vstup na lezeckou stěnu, zapůjčení materiálu a vybavení na lezeni, dvě odborné publikace, metodický plakát, poplatek za licenci. Nezahrnuje ubytování a stravné. Pro členy ČHS 10% sleva. Lektoři: Mgr. Slávek Vomáčko, Ph.D. – odborný asistent na Katedře sportů v přírodě UK FTVS, Mgr. Jiří Baláš,Ph.D. – odborný pracovník na Katedře sportů v přírodě a v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS, Mgr. Helena Vomáčková – samostatný fyzioterapeut.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Pozvánka na vzdělávací seminář pro instruktory lezení na lezeckých stěnách, Pozvánka