Singing Rock stahuje sedací úvazy

Singing Rock oznamuje zákazníkům, že část vyrobených horolezeckých úvazků CRUX, NARA, NEMO může být vzhledem k nedodržení výrobní technologie potenciálně nebezpečná. Tato vada byla zjištěna při pravidelné interní kontrole kvality a doposud se neprojevila při běžném použití. Pokud vlastníte některý z uvedených typů, prosíme, věnujte pozornost těmto informacím. Výrobce: LANEX a.s., divize Singing Rock, datum výroby: 10/2010 – 5/2011. Riziko: Možná technologická nepřesnost ve výrobě vedoucí ke snížení pevnosti pásu úvazku.  Tato vada se doposud neprojevila při běžném použití. Přesto jsme se z důvodu potenciálního nebezpečí uvolnění materiálu v místě zašití rozhodli pro stažení výrobků uvedených výrobních sérií z trhu a jejich výměnu za nové.  Všechny tři úvazky doznají konstrukčních změn, které odstraní případné riziko technologické chyby ve výrobě. Prosíme tedy o vrácení vašeho úvazku, který bude obratem nahrazen úvazkem novým. Další informace jako čísla šarží a podrobné fotografie v odkazovaném článku.

Odkaz: Singing Rock – Preventivní stahování z trhu