Školení rozhodčích

Český horolezecký svaz pořádá školení určené pro rozhodčí závodů v lezení na umělé stěně. Školení je zaměřeno na lezení na obtížnost a je určeno pro zkušené traťové rozhodčí, kteří mají zájem pracovat jako hlavní rozhodčí, doškolení je pro již vyškolené hlavní rozhodčí a slouží k obnovení kvalifikace. Vedoucím kurzu je zkušený hlavní rozhodčí Jiří Čermák, lektorem kurzu bude Jindřich Pražák, jediný český rozhočí s mezinárodní licencí IFSC.  Pro zařazení do kurzu pro nové rozhodčí musí účastník splňovat následující podmínky: 1) členství v ČHS, 2) rozhodování minimálně 4 soutěží ČP a vyšších v lezení naobtížnost na pozici traťového rozhodčího za poslední 2 roky a to v kterékoli kategorii, 3) nebýt v posledních 5 letech potrestán disciplinární komisí ČHS. Registrace přihlášek bude ukončena 18. 4. 2011. Vlastní školení se koná 30.4. až 1.5.2011.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Školení rozhodčích