Spárová smyčka v neúplných hodinách

Občas se lze na skále setkat s útvarem neúplně vytvořených skalních hodin. Lezci pak někdy při budování postupového jištění řeší tento nedostatek tak, že zkrátka použijí tlustou lanovou smyčku, která má průměr větší než je zúžení mezi horním a dolním masivem skály neúplných hodin, a spoléhají na to, že smyčka při zatížení zúžením neprojde. Ovšem tady je potřeba opatrnosti, protože smyčka z umělých vláken je měkká a tvárná, a pod tlakem se dokáže také pořádně zúžit, a nelze vyloučit, že by mohla být skalní zúženinou protažena. Na stránce Smyčkování je nové video, které ukazuje, jak tuto situaci řešit lépe, a to na příkladu asi nejtypičtějším, kterým jsou neúplné hodiny na skalní hraně. Zde je totiž daleko nejlepším řešením použít spárovou smyčku s uzlem. Jedinou podmínkou je, že uzel, který na smyčce navážeme, musí být větší, než je nejširší místo skalní pukliny. Popis toho jak na to a především názorné video, které ukazuje takto zbudované postupové jištění, naleznete od nynějška na stránce Smyčkování.

Odkaz: Smyčkování