Spojovací uzel přes poloviční lodní smyčku

Spojení dvou lan při spouštění přes poloviční lodní smyčku, a překlenutí spojovacího uzlu na lanech přes karabinu HMS přemostěním pomocí prusíkovací smyčky.