Spory lavinových odborníků

V posledním čísle časopisu Berg und Steigen je zajímavý článek Des einen Freud, des andern Munter od Martina Schwiersche. Titulek vztahující lavinovou problematiku a psychologii je neobvyklý, a tak stojí za to, se stručně podívat, čemu se článek přesně věnuje. Autor popisuje zážitek z alpského fóra v Innsbrucku roku 2007, kde by svědkem diskusí, ba i sporů mezi dvěma skupinami lavinových expertů, jedny by označil za tzv. „stratégy“ (autory různých praktických rozhodovacích algoritmů), druhé za „analytiky“ (testování sněhových vrstev). Obě skupiny Martinu Schwierschemu připomínají svými spory psychology, kteří se v 20.století dělili na dva směry, a to praktické „behavioristy“, a starší freudovské „psychoanalitiky“. Vůbec lavinová problematika mu připomíná psychologii, protože – jak srovnává – psycholog vidí tvář, a musí zjistit, co je uvnitř, tak lavinový expert vidí povrch sněhu, a neví, co je uvnitř. A o tom, co není vidět, se lidé nejvíc hádají, konstatuje autor pomocí citátu Malého prince od Saint-Exuperyho. Závěrem je ale autor optimistický, oba přístupy považuje za důležité a podobně jako se stalo v psychologii, vidí řešení v syntéze obou směrů tak, aby si jeden od druhého vzal tolik, aby to bylo přínosem pro celý obor. Martin Schwiersch (49) je horský vůdce, člen DAV, psycholog a psychoterapeut.

Odkaz: Berg und Steigen