Spouštění v šikmém traverzu

Na stránce Lanová záchrana je nová stať věnovaná spouštění lezce v šikmém traverzu. Konkrétně se jedná o situaci, kdy se lezci nalézají ve vysoké stěně, tedy i jistící stanoviště je ve stěně a pod ním je volná hloubka, a prvolezec naleze do následující lanové délky, která ubíhá šikmo vzhůru do boku. A tam pak nepřeleze obtížné místo a zůstane u posledního dosaženého postupového jištění. A nyní otázka stojí, jak se vrátí na jistící stanoviště? Protože obyčejně ho spustit dolů nelze, jelikož směr dolů vede mimo jistící stanoviště a schůdná země je přehluboko dole nedosažitelná. Předpokládáme samozřejmě, že dosavadní přelezný úsek je takové obtížnosti, že ve směru pozpátku je rovněž nepřelezitelný. Přitom řešení této situace je prosté a jednoduché, a jak ho provést nyní ukazuje na uvedené stránce nový obrázek a nově připsaný text.

Odkaz: Lanová záchrana