Tag: jistící bod

Jištění za vklíněný kámen

Následující video už bylo součástí článku Natural Anchors, na který jsme odkazovali v rubrice Metodické oko, ale toto video je natolik samostatným tématem, že jej uvádíme ještě zvlášť zde. Ukazuje, kterak lze zbudovat jistící bod z kamene vklíněného ve skalní puklině, což někdy může být elegantní a podle situace i třeba nejlepší řešení, ketré se …

Continue reading

Přírodní kotevní body

Na webových stránkách American Alpine Institute vyšel článek Natural Anchors, který se zabývá tím, jak využít přírodní předměty pro zřízení kotevního (jistícího) bodu. Jedná se o využití jednak stromů, jejich kořenů, trsů křoví, a pak položených nebo vklíněných balvanů. U stromů autor článku J.D.Martin uvádí kritérium proto, abychom strom považovali za schopný kotevní bod, a …

Continue reading

Tlumič pádu v postupovém jištění

Postupové jištění osazené v lámavé skále je vždy zaručeně jedna z nejhorších hororových představ, která horolezce jímá. Jedním z řešení, které tu hrůzu mohou zmírnit, je použít tlumič vetktnutý do postupového jištění. Jenže jaké jsou přesně hodnoty síly, která na postupové jištění působí i při použití takového tlumiče? Právě to zaujalo techniky z firmy Black …

Continue reading

Špatně osazená lepená skoba

Ne každé trvale osazené jištění ve skále je bezpečné, a to ani pokud je nové. Novota neznamená kvalitu, to si musí do paměti vštípit každý horolezec. A dvojnásob to platí, pokud se to týká jištění, které udělal někdo jiný. Nadšení prvovýstupců je hezká věc, ale ne vždy zaručuje správný výsledek. Prvovýstupci jsou mezi horolezci oblíbení, …

Continue reading

Spárová smyčka v neúplných hodinách

Občas se lze na skále setkat s útvarem neúplně vytvořených skalních hodin. Lezci pak někdy při budování postupového jištění řeší tento nedostatek tak, že zkrátka použijí tlustou lanovou smyčku, která má průměr větší než je zúžení mezi horním a dolním masivem skály neúplných hodin, a spoléhají na to, že smyčka při zatížení zúžením neprojde. Ovšem …

Continue reading

Nosnost pomocných smyček

Na stránce Smyčky je nová stať věnovaná nosnosti pomocných smyček. Hovoříli se totiž o nosnosti pomocné smyčky, může být myšlena nosnost popruhu nebo šňůry v jednom prameni, nebo smyčky spojené do okruhu šitým švem či uzlem. Přičemž do celé problematiky vstupuje vlastnost uzlů, které kvůli mechanickému namáhání snižují nosnost smyčky. Navíc smyčku můžeme zkonstruovat různými …

Continue reading

Provázání několika hodin jednou smyčkou

Skalní hodiny v pískovcové skále jsou často utvořeny ve vodorovných řadách vedle sebe. To umožňuje provázat jednou smyčkou více takových hodin naráz. U tenkých hodin tak zvýšíme šanci, že v případě pádu alespoň některé sloupky skalních hodiny vydrží a pád zachytí. Jedná se vlastně o formu zálohování. Jelikož jsou v takovém případě hodiny malé, je …

Continue reading

Časopis Panorama 3/2011

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Panorama, který vydává Německý alpský spolek (DAV). Pravidelně zde bývají zařazeny tři články věnované tématu metodiky horských sportů, a nejinak je tomu i v tomto čísle. Prvním článkem je Wer wird der Glücksrad-ler?, který se poněkud netradičně věnuje biku, tedy horskému kolu a jeho použití v horách. Zajímavý je i …

Continue reading

Hodiny provázané smyčkou

Na stránce Smyčkování je nové video, které ukazuje lanovou smyčku kulatého průřezu osazenou na pískovcových skalních hodinách. Video zachycuje situaci, kdy je potřeba použít právě kulatou smyčku, a nikoliv popruh. Otvor za sloupkem hodiny je totiž v nepoměru malý vůči masivnímu sloupku hodin. Jedná se defacto o malý otvor, tunýlek, ke kterému nemá lezec dobrý …

Continue reading

Propojení více kotevních bodů

Při budování jistícího stanoviště na vlastních mobilních jistících prostředcích, jakou jsou například vklíněnce nebo friendy, je často používáno propojení těchto jistících (kotevních) bodů pomocnou smyčkou, aby bylo dosaženo rozložení síly, která kotevní bod zatěžuje, tedy aby každý jednotlivý kotevní bod nesl méně síly, než když by v tom byl sám. Někdy se však stane, že …

Continue reading

Dlouhá smyčka přes rameno

Jednou z malých pohrom, které nás můžou při lezení potkat, je zamotání smyček, které si sebou neseme. Zvláště v situaci, kdy se v krkolomné pozici snažíme založit postupové jištění. Kdo by to kdy nezažil: stupy malé, chyty skoupé, třas v ruce, poslední jištění daleko pod námi a vyhlídka na pád blízko. A tu je možnost …

Continue reading

Propojení kotevních bodů lanem

Běžně se kotevní body jistícího stanoviště propojují pomocnou smyčkou. Ale co dělat v situaci, kdy žádnou pomocnou smyčku nemáme, ať už proto, že jejich zásobu vyčerpáme na postupová jištění, anebo je prostě ztratíme. I na takovou situaci musí být horolezec připraven a umět si poradit. Řešením je provést propojení kotevních bodů pomocí lana. Existuje řada …

Continue reading

Časopis Panorama 2/2011

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Panorama, který vydává Německý alpský spolek (Deutscher Alpenverein DAV). Z článků věnovaných metodice je na prvním místě článek Und das soll halten? – Fixpunkte in Firn und Schnee. Věnuje se budování jistícího stanoviště na sněhu, a to především ve vztahu k nosnosti takového kotevního bodu. Jsou zvoleny některé metody budování …

Continue reading

DMM stahuje Dragon Cam 4 a 5

Firma DMM stahuje z prodeje své friendy Dragon Cam velikost 4 a 5. Důvodem jsou praskliny, které se objevují na jednom aluminiovém dílu, a mohly by mít vliv na správnou funkčnost friendu. Proto z důvodu bezpečnosti vyzývá firma DMM všechny uživatele, aby Dragon Cam velikostí 4 a 5 vrátili zpátky do obchodu, kde si je …

Continue reading

Vedení lana na skále

Vedení lana ve skalnatém terénu je do značné míry dané také umístěním jednotlivých postupových jištění. Ale nejenom tím. Řadou různých aspektů ohledně vedení lana se zabývá nový článek na webu Klettern.de. Text je doprovázen názorným schématickými obrázky, což výrazně zvyšuje názornost. Správné varianty jsou na obrázcích označeny modrou fajfkou, špatné varianty červeným křížkem. První věcí, …

Continue reading