Tenká lana na ostré hraně

Časopis Montana plus, jaro – léto 2001. V článku „Lehká, tenká a…“ (autor neznámý), který se zabývá odlehčenými lany a zpochybňuje jejich pevnost v místě navázaného uzlu, je v odstavci začínajícím větou „V této souvislosti poukazuje francouzský výrobce…“ tvrzení, že Bezpečnostní sekce DAV schválila v knize „Jistota moderních lan“ nemožnost přetržení nového lana na ostré hraně. To je mi ale novinka!!! To je tak neuvěřitelné, že tomu ani věřit nejde. Lano že vydrží bez problému zatížení na ostré hraně? Doufám, že tomu nikdo nevěří, jinak by byl na dobré cestě do hrobu…

Původně ve starší verzi Kritického sborníku zde byla vyslovena domněnka, že jen byla fráze „na ostré hraně“ omylem dána namísto fráze „v místě uzlu“. Bohužel tak jednoduchý omyl to nebyl. Chaos je větší, než se zdál být.

V Montaně plus jaro-léto 2002 se k této problematice totiž vyslovil i V.Procházka ml. řečený „Chroust“. Pomine-li se poněkud složitá strukturovanost jeho článku, přináší v něm jednu podstatnou informaci. Chroust totiž získal originál článku z německého časopisu Klettern, a uvádí přesné znění tam použité věty odvolávající se na knihu (ročenku) DAV, a to: „… přetržení nepoškozeného lana mimo zatížení přes ostrou hranu je prakticky nemožné. To je ta správná formulace věty, jak má znít. Navíc Chroust přináší další pohled na věc, velmi pravděpodobný, a to, že v článku „Lehká, tenká a…“ v M+ jaro-léto 2001 je tou hranou míněn ohyb lana v „karabině“ (při testech se používá kovová tyč o průměru 10 mm). Není už však jasné, co míní ostrou hranou autoři zmiňované ročenky DAV. Taky ohyb v karabině? Nebo opravdovou ostrou sklaní hranu? Když si to vezmeme postupně, tak o ostré hraně se v různých souvislostech vyjadřovali: kniha (ročenka) DAV, pak časopis Klettern, a poté montánovský článek „Lehká, tenká a…“ A zřejmě ne všichni tito vyjmenovaní mysleli ostrou hranou totéž! To vše vystavuje čtenáře značnému zmatku. Inu, to je tak, když se kazí jazyk, a na popis něčeho se použije výraz, který už má jiný význam, pak vzniká nedorozumění… Mělo by se důsledně rozlišovat mezi pojmem „ohyb lana v karabině“ a pojmem „ohyb lana přes ostrou skalní hranu“.