Test lavinových vyhledávačů

Ve dnech 18. až 20. dubna 2011 se v Jasné uskutečnil nezávislý test lavinových vyhledávacích přístrojů, o jehož konání jsme již v minulosti informovali v tomto článku Metodického oka. A nyní jsou k dispozici výsledky tehoto testu. Organizátorem akce bylo Středisko lavinové prevence Horské záchranné služby. Partnery byla Horská služba České republiky, TOPR z Polska, horští vůdcové UIAGM ze Slovenska a České republiky a Nadace Anny Pasek z Polska. Cílem testu bylo ověřit reálný dosah, přesnost a funkcionalitu lavinových vyhledávacích přístrojů, které jsou dostupné na slovenském, českém a polském trhu. Na ověření těchto vlastností byla použita metodika, postupy a kritéria, které při testování přístrojů používá DAV – Sicherheitsforschung a také doporučení IKAR-CISA pro hledání s lavinovými vyhledávacími přístroji. Jednotlivé testovací metody simulovaly jednotlivé fáze hledání zasypaných osob při skutečné lavinové nehodě. Dalším cílem testu bylo ověřit vliv záchranářovy vysílačky a mobilního telefonu na vysílání vyhledávacího přístroje a případnou změnu kvality vysílacícho signálu. Výsledky jsou zpracovány velmi podrobně a naleznete je v odkazovaném dokumentu. Zvláštní upozornění si zaslouží zjištěné negativní vlivy vysílaček a mobilních telefonů na funkcionalitu lavinových vyhledávačů, jež jsou zmíněny na konci dokumentu.

Odkaz: Horská záchranná služba Slovenské republiky – Test lavínových vyledávačov