Test sněhového svahu – urtžení převěje

Pro zjištění stability sněhové svahu se používají různé druhy sond, jako například kluzný blok, norská sonda a podobně. Ve výjimečných situacích však můžeme použít i netradiční způsob ověření pevnosti sněhového svahu, a to pomocí umělého vyvolání laviny tím, že na požadovaný svah sesuneme velký kus sněhu, nejtypičtěji sněhovou převěj. Jak tuto monstrózní akci provést, a za jakých podmínek, popisuje článek na portálu Mountainski.cz. Zvláště je nutné podtrhnout, že tento test sněhového svahu smějí dělat jen zkušení alpinisté, je nutné se během operace řádně jistit proti pádu, a především tento test se musí dělat jen v opuštěné dolině, kde vzniklá lavina absolutně nemůže nikoho v údolí ohrozit. Tento test není žádná legrace, musí se při něm hodně přemýšlet a předvídat.

Odkaz: Mountainski.cz – Lavinový test – utržení převěje