TourFriend

Podstatou tzv. redukční metody pro určování míry lavinového nebezpečí je dosazení číselných hodnot, přiřazených určitým jevům, do zlomku a jeho následný výpočet. Tato podstata přímo volá po nějaké aplikaci, určené pro PDA nebo smartfon, která daný výpočet provede rychle a bezchybně, aniž bychom museli nejistě vzpomínat, kolik bodů má přidělen ten který redukční faktor, a čmárat si na papír výpočty. A právě takovou aplikací je TourFriend, kterou je možné si pomocí iTunes stáhnout v AppStore pro použití na telefonu iPhone nebo iPod Touch od firmy Apple. Aplikace je ke stažení zdarma. TourFriend je velmí strohou aplikací, takovou čistou kalkulačkou, přísně se držící základní Munterovy redukční metody.

Po spuštění aplikace nás přivítá úvodní obrazovka. Kliknutím na Start spustíme sled formulářů či obrazovek, ve kterých volíme požadované vstupní informace.

Úvodní obrazovka aplikace TourFriend

První musíme vložit údaj o vyhlášeném stupni lavinového nebezpečí. Na téže obrazovce méme také možnost zadat informaci o všeobencně mokrém sněhu, nebo o tom, že svahy všech orientací jsou vyhlášené za nebezpečné.

Stránka pro výběr stupně lavinového nebezpečí

Na další obrazovce zadáme údaj o sklonu svahu, který vždy volíme podle nejprudšího místa na námi zvolené trase. Jako vždy při plánování zimní túry musíme myslet na to, že v některých místech je svah ve skutečnosti prudší, než ukazují vrstevnice na mapě, například boční svahy ve žlebech, sněhové muldy, apod.

Stránka pro výběr sklonu svahu

Poté přecházíme k zadání, zda svahy, po kterých povede naše túra, nejsou severozápadní až severovýchodní, nebo v celé severní polovině od východu po západ, nebo nejsou v jinak orientovaném svahu, který je ve zprávě o lavinovém nebezpečí vyhlášen za nebezpečný. Na této obrazovce máme také možnost zadat, že svah je již rozježděný.

Stránka pro výběr orientace nebezpečných svahů a kvality svahu

Další obrazovka slouží k určení typu skupiny, zda je početná, nebo malá, a zda je součástí taktiky udržování dostatečných rozestupů mezi členy skupiny.

Stránka pro výběr typu skupiny

A tím jsou vstupní data zadána, a nezbývá než kliknout na tlačítko Result, a aplikace nám spočítá výslednou hodnotu zlomku podle redukční metody.

Výsledný výpočet míry nebezpečí pomocí redukční metody v aplikaci TourFriend

Na každé z obrazovek jste si mohli všimnout vlevo dole mého „i“. Kliknutím na něj se z každé obrazovky dostaneme na nápovědu k danému tématu, takže pokud se člověk dostane do nejistoty, jak požadovanou hodnotu zjistit, zde se může dočkat rady. Například u obrazovky orientace nebezpečných svahů vypadá nápověda takto:

Nápověda k hodnotám orientace nebezpečných svahů a kvality svahu

Z úvodní stránky se můžeme dostat na stručné vysvětlení Munterovy redukční motdy.

Stručné vysvětlení redukční metody

Další text nás upozorňuje na limity redukční metody a tím i užití aplikace TourFriend, a nutnost stále provádět klasické plánování horské túry a sledování podmínek podle metody 3×3.

Vysvětlení, do jakých podmínek je redukční metoda a aplikace TourFriend určená

A na závěr přinášíme infromace o aplikaci a jejích tvůrcích.

Informace o aplikaci TourFriend

Aplikace TourFriend je především strohá kalkulačka, pomocník pro rychlý výpočet hodnoty lavinového nebezpečí podle Munterovy redukční metody. Nezbývá než zopakovat okřídlené: Bezpečnost nejde spočítat. Žádná aplikace ani redukční metoda vám nezaručí bezpečnost, pouze nám dá určité povědomí o situaci a podmínkách, a v lepším případě nám zabrání páchat naprosté, očividné hlouposti. O bezpečí nebo nebezpečí nerozhodují aplikace a matematické vzorečky, ale my lidé.

Více podrobností o redukční metodě, na jejímž principu TourFriend funguje, najdete také na stránce Redukční metoda.

Pro vlastní chod aplikace není potřeba datové připojení, takže ji můžeme používat i mimo signál mobilních operátorů nebo bez připojení k internetu. Při instalaci zabere na přístroji přibližně 11 MB. Jazykové rozhraní je buď anglické, francouzské nebo německé.