Trauma z visu

Britská organizace Health and Safety Executive, která se věnuje především bezpečnosti práce, vydala zprávu s doporučením jak postupovat při první pomoci poskytované osobě, která dlouhodobě visela v pracovním úvazu a v důsledku toho upadla do bezvědomí. Ano, to většinou také v zavedené terminologii horolezecké zdravovědy nazýváme ortostatický šok. Zpráva HSE překvapivě dochází k poznání, že běžně doporučovaný postup nepokládat během resuscitace postiženého do vodorovné polohy není vždy nutný, někdy dokonce může být škodlivý (údajně v některých případech hrozí nedokrvení mozku). Nicméně zprávu je potřeba pro účely horolezectví brát s rezervou, protože průmyslová práce ve výškách a horolezectví nejsou to samé, přinejmenším závěry HSE mají největší podobnost se případy, kdy by někdo dlouhodobě visel v kombinovaném nebo celotělovém úvazu, protože ty jsou v rámci horolezectví nejpodobnější úvazům používaným při práci v průmyslu. Stručný výtažek ze zprávy je na odkazované webové stránce, podrobná, celá zpráva je v souboru PDF (ke stažení také z odkazované stránky).

Odkaz: HSE – First aid management for harness suspension when working at height