Učebnice Horské služby

Na webových stránkách Horské služby je uveřejněna interní a poměrně obsáhlá Učebnice Horské služby. Pochopitelně zde nechybí kapitola Základy horolezectví. Z již hotových a dostupných podkapitol je zde k přečtení popis navazování a používání horolezecké výzbroje, jako je lano, karabiny, úvazy, blokanty apod. Ze zimní výstroje jsou zatím zařazeny mačky a cepín. Ilustrace jsou většinou převzaté kresby z různých firemních katalogů. Mimo této nevelké horolezecké části se učebnice ve větší míře věnuje záchranářským postupům, a to i za využití vrtulníku, dále meteorologii, topografii a orientaci, lavinám a radiokomunikaci. Samozřejmě je také poměrně rozsáhlá část zdravovědy a první pomoci. Učebnice je konstruována pro publikování na webu, ale je zde možnost si ve speciálním zobrazení pro tisk zvolit jen vybrané stránky, které chceme, a ty si poté vytisknout na papír.

Odkaz: Horská služba – Učebnice horské služby