Úrazovost při horolezectví

Český horolezecký svaz (ČHS) vydal v minulém týdnu zprávu o úrazovosti českých horolezců za rok 2010 a první desetiletí mezi léty 2001 – 2010. Podklady pro sledování úrazovosti byly získávány jednak z hlášení o úrazech, které posílají členové ČHS přes k tomu účelu zřízený formulář na oficiálních webových stránkách svazu, a pak navíc v případě smrtelných úrazů sledováním tzv. otevřených zdrojů zpravodajských médií. Ze zjištěných dat vyplývá, že největším nebezpečím jsou pro české horolezce mnohdy banální přičiny nehod – uklouznutí a lámavá skála, ruku v ruce jdoucí s nesoustředěností a podceněním obtížnosti. Celá zpráva Bezpečnostní komise Českého horlezeckého svazu je k dispozici na webu ČHS ke stažení v souboru PDF.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Zpráva o úrazovosti za rok 2010