Úrazy v horolezectví v letech 2012 – 2013

Český horolezecký svaz (ČHS) se dlouhodobě snaží shromažďovat a vyhodnocovat informace o úrazech a nehodách, které se stanou při horolezectví a jeho disciplínách (od lezení na umělých stěnách až po skialpinismus). Výsledkem tohoto monitoringu, který má nyní na starosti lékařská komise ČHS, jsou zprávy o úrazech, ke kterým v jednotlivých letech nebo delších sledovaných obdobích došlo.

Přehled zpráv je k dispozici na webu ČHS. Lékařská komise získává informace o nehodách a úrazech hlavně prostřednictvím dotazníku na webu ČHS a z hlášení pojistných událostí, a snaží se hledat i další zdroje. Informací, které má lékařská komise z těchto zdrojů k dispozici, je však velmi málo (např. za letošní rok 15 případů), takže na základě nich není možné formulovat zobecňující závěry či dokonce doporučení, která by plnila funkci prevence. Prosíme tímto všechny, kterým se stane nějaká nehoda nebo úraz při horolezectví, aby vyplnili dotazník na webu ČHS a poskytli tím lékařské komisi informace, které bude moci vyhodnotit.

Odkaz: Úrazy v horolezectví 2012-2013