Úvod do lezení velkých stěn

Ondra Beneš v rámci své bakalářské práce při katedře TV PF UJEP Ústí nad Labem vyrobil metodické video „Úvod do lezení velkých stěn“. Mělo by pomoci mírně pokročilým lezcům, kteří se chystají na první krůčky ve větších stěnách. Vedoucím práce je Oto Louka. Jak Ondra Beneš připomíná, video nebylo hlavní částí práce, a tak jsou jednotlivé kapitoly pojaty jako okrajový doplněk. Stručný popis obsahu videa: V první části jsou stručně popsány jednotlivé formy a disciplíny horolezectví, a vysvětlena podstata volného a technického lezení. Následně jsou vcelku podrobně vysvětlena témata budování jistícího stanoviště, jümarování a osazování vrtaných skob (borháků). Celková stopáž filmu je necelých 20 minut.

Odkaz: Dolní Žleb Company – Úvod do lezení velkých stěn