Uzly a lana pro horolezce

Kniha speciálně zaměřená na horolezce a vázání horolezeckých uzlů a jejich účinné využití v praxi. Praktická příručka pro začátečníky i pokročilé popisuje zásady pro vázání základních uzlů používaných v horolezectví.  kniha je doprovázena zdařilými kreslenými ilustracemi, které umocňují plastický dojem znázorněných uzlů a přispívají ke správnému pochopení jejich vázání. Vedle podrobných ilustrací jednotlivých uzlů jsou pečlivě popsány jejich základní i vedlejší způsoby použití, včetně některých neplech, které mohou určité uzly za některých podmínek dělat, což jen zvyšuje znalosti oj ejich správném použití. Využijte odborných rad, jakým uzlům věřit a v jakých situacích, jak pečovat o lano a naučte se nejvýhodnějším kombinacím s ostatními součástmi výzbroje.