Vedení lana na skále

Vedení lana ve skalnatém terénu je do značné míry dané také umístěním jednotlivých postupových jištění. Ale nejenom tím. Řadou různých aspektů ohledně vedení lana se zabývá nový článek na webu Klettern.de. Text je doprovázen názorným schématickými obrázky, což výrazně zvyšuje názornost. Správné varianty jsou na obrázcích označeny modrou fajfkou, špatné varianty červeným křížkem. První věcí, na kterou je potřeba při vedení lana dávat pozor, je aby se neocitlo za nohou prvolezce a nezpůsobilo při pádu rotaci těla. Dále je značná pozornost věnována vhodnému umístění postupových jištění, a co je nadstandardní, je zde značná pozornost věnována kromě jednoduchého lana také polovičnímu lanu (na obrázcích zkratka ES znamená einfachseil – jednoduché lano, ZS je zwillingseil – dvojče, a HS znamená halbseil – poloviční lano. V závěru je pak probrán vliv umístění postupových jištění a z toho plynoucí vedení lana na vklíněnce, a možnost jejich vypadnutí ze skály při nevhodném směru tahu lana.

Odkaz: Klettern.de – Seilreibung vermeiden