Via ferraty v ČR

Průvodce Via ferraty v ČR

Vychází nový průvodce po via ferratách na území České republiky.

Samozřejmě, jak je u Horolezecké metodiky zvykem, jedná se o e-book stažitelný do smartfonu, vychází jak pro platformu Applu ve formátu iBooks, tak i pro Knihy Google ve formátu PDF.

Via ferraty jsou populární sportovní aktivitou. To je očividná realita. Počet lidí, kteří na ně vyrážejí, je čím dál větší. Ještě před pár lety bylo jedinou možností, jak si lezení na ferratě vyzkoušet, jet někam do zahraničí, nejčastěji do Alp. S tím ovšem bylo spojeno riziko, že se až na místě zjistí, zda účastníci výletu na to stačí nebo ne, a že se možná měla zvolit lehčí trasa.

Mezitím se i v České republice zbudovalo několik ferratových tras, pravda krátkých, ale pro cvičné účely šikovných. A to je téma, které nás zajímá. Je naprosto správné a logické, že než poprvé sami nebo s novými kamarády pojedeme do Alp, tak si to nejprve vyzkoušíme. Zrovna tak se to týká rodičů a jejich dětí. Děti si potřebují osvojit zručnost při cvakání karabin, a také se musí prověřit, zda se ve výšce nebojí a jsou v ní schopni samostaného lezení. Toto prověření lidí na cvičných ferratách je velmi důležité a přispívá k tomu, aby pak v Alpách na velkých ferratách pak už všechno probíhalo mnohem snáze. Nový průvodce po via ferratách v ČR vychází pod Horolezeckou metodikou právě proto, abychom plánování návštěv těchto cvičných ferratách usnadnili. Zpracování obsahu je právě takové, aby co nejvíce dávalo odpovědi na otázky, které si typicky kladou začátečníci anebo rodiče, kteří tam chtějí vzít děti: Jak to tam vypadá? Není to moc náročná ferrata? Vyskytují se v trase lehčí úseky? Jsou tam plošiny, kde může jedno (zajištěné) dítě postát, zatím co se věnuji druhému? Podobné a další otázky tíží každého, kdo začíná nebo tam chce vzít někoho, za koho pak bude mít odpovědnost. Doufáme, že tento průvodce vám více přiblíží, jak která via ferrata v ČR vypadá, a pomůže k tomu, aby se pro první návštěvu vybrala ta vhodná. A až jich dáte více, tak pak i ta vhodná v Alpách se bude vybírat mnohem lépe. Pokud takový proces tento průvodce podpoří, pak splní svůj účel.

Odkaz: Via ferraty v ČR – Apple iBooksKnihy Google Play