Vzdělávací seminář pro instruktory lezení na umělých stěnách

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK pořádá v listopadu dvoudenní vzdělávací semináře Lezení na umělých stěnách. Školení je určeno pro učitele tělesné výchovy, pracovníky domů dětí a mládeže, činovníky mládežnických organizací, provozovatele umělých stěn. Seminář stojí 4200 Kč, členům ČHS je poskytována sleva ve výši 10 %. Školení se od svého počátku skládá ze dvou víkendových bloků. Výuka probíhá na v prostorech školy a stěně v areálu UK FTVS. Kurz probíhá velmi intenzivně. Školení proběhne ve dvou víkendových blocích v termínech 4. – 6. 11. a 26. – 27. 11. 2011.  Program semináře je následující – první část:  Pátek: 19:00 zahájení semináře, ubytování, organizační pokyny, 20:00 materiální a technické vybavení, lezecká výzbroj a výstroj, používání uzlů, jisticí pomůcky;  Sobota: 9:00 technika jištění, práce s lanem, technika lezení, 11:00 technika lezení na umělé stěně – lezení s horním jištěním, 12:30 volno na oběd, 14:00 stěny, chyty, stavba cest – tipy a zásady; základy bezpečnosti provozu na umělých stěnách, organizace lezecké hodiny, příprava jistícího stanoviště, nácvik techniky jištění a slaňování, 16:00 lezení na umělé stěně – lezení s dolním jištěním, výuka lezení, 18:00 aspekty zdravého a bezpečného lezení, první pomoc při úrazech na umělých stěnách;  Neděle 9:00 historie lezeckého sportu – umělé stěny, školní lezení, 10:00 hry a soutěže na stěně, 12:00 volno na oběd, 13:00 hry a soutěže na stěně. V druhé navazující části se budou podobně střídat bloky teorie, praxe a také odpočinku. Úspěšní absolventi obou víkendových bloků semináře získají licenci „Instruktor lezení na umělých stěnách“. Další organizační informace naleznete na webových stránkách Českého horolezeckého svazu.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Vzdělávací seminář pro instruktory lezení na umělých stěnách