Wie? Wo? Was?

Jak? Kde? Co? Tak zní titulek článku, který představuje další rozhodovací strategii, která nám má pomoci odhalit lavinové nebezpečí. Systém strategie je rozdělen na tři hlavní části, a to vědění, pozorování a jednání. Důraz je kladen na pozorování, které je rozčleněno dle tří výše zmíněných otázek – jak?, kde?, co?, v originále Wie? Wo? Was?. Tyto tři WWW zde nepředstavují internet, ale základní otázky pro zjištění hlavních faktorů, které mohou pomoci určit míru lavinového nebezpečí. Nechybí obligátní kartička se strukturovaným zobrazením otázek a možných odpovědí na ně. Článek nově vyšel v prvním letošním čísle časopisu Panorama, což je časopis zdarma distribuovaný mezi členy Německého alpského spolku (DAV). Článek je ke stažení na jejich webu.

Odkaz: DAV – Das Wie? Wo? Was? der Lawinengefahrt