Wind Chill Xtreme

Na větru je nám vždy větší zima, než při bezvětří. Na tom není nic překvapivého, to je stará známá skutečnost. Odborně se tento jev nazývá wind chill efekt nebo taky pocitová teplota. Lidské tělo vyvíjí teplo a to zahřívá vzduch v jeho bezprostředním okolí, což de facto znamená pod naším oblečením. Silný vítr ale působením tlaku tento ohřátý vzduch odvádí zrychleně pryč, a tak vliv zimy na lidský organismus je při větru urychlen. Rychleji tak můžeme prochladnout, podchladit se nebo utrpět omrzliny. Aby byla určitá představa, jak moc vítr zimu umocňuje, byl stanoven vzorec pro výpočet ekvivalentu teploty za větru ku teplotě při bezvětří (podrobnosti na anglické Wikipedii zde). Výsledky se pak nejčastěji publikují formou obrovské tabulky, kde ve sloupcích je uvedená teplota a v řádcích rychlost větru. Ale v dnešní době jak je na něco tabulka, je jasné, že na to může být použitá také aplikace v nějakém elektronickém zařízení typu PDA nebo smartfonu.

Takovou aplikací je Wind Chill Xtreme, která provádí přepočet určité teploty za určitého větru do výsledné pocitové teploty. Rychle tak můžeme při plánování túry si udělat představu, jak tam venku doopravdy bude.

Po spuštění aplikace máme na displeji přístroje možnost posuvným jezdcem nastavit teplotu vzduchu, takovou, jakou ji zachycují teploměry. Obdobně nastavíme i zjištěnou rychlost větru. Jak posunujeme zobrazeným jezdci na vymezené úsečce zleva doprava, ihned nám v dolní části displeje se zobrazuje výsledná pocitová teplota.

Nastavení vstupních hodnot a zobrazení výsledné pocitové teploty

Kliknutím na položku Settings v menu aplikace se dostaneme na obrazovku, kde můžeme nastavit, jaké měrné jednotky chceme používat.

Nastavení měrných jednotek

V menu je také položka Informace, kde nalezneme stručné vysvětlení, co je to efekt wind chill, a jak aplikace funguje.

O efektu Wind Chill a aplikaci

Aplikace Wind Chill Xtreme je určená pro zařízení firmy Apple, a to iPod Touch, iPhone a iPad. V paměti přístroje zabere pouhých 0,1 MB. Jazykové rozhraní je anglické. Ke stažení je pomocí iTunes v AppStore za 1,59 Euro.