Základy a bezpečnost lezení na ledu

Na webových stránkách Klettern.de vyšel článek, zabývající se lezením v ledu. Lezení v ledu zažívá v poslední době nárůst popularity, a tak se v Německu snaží úměrně tomu šířit informace o této alpinistické disciplíně. V tomto článku se autoři nejvíce zaměřili na vlastnosti ledu, jeho pevnost nebo křehkost, a celkové riziko zřícení ledového útvaru. Podrobně popisují různé typy ledů, jak už podle barvy ledu můžeme mít odhad jeho pevnosti, doporučují zvýšenou pozornost, jakmile led je málo v kontaktu se skálou. Ani teplota vzduchu není bez vlivu na pevnost ledu, například velký mráz vede ke křehkosti a lámavosti ledu. Nejideálnější teplotou pro lezení ledu je slabě pod bodem mrazu. Také nechybí varování před padajícími kusy ledu v důsledku tání pod slunečními paprsky, a z toho plynoucí správné volby trasy v případě, že výstup bude trvat až do poledního času. Nechybí ani varování před lavinami v horském prostředí. Nejzajímavější částí článku je rozdělení ledů do pěti tříd podle typu geomorfologické stavby, od pozvolného ledu v kompaktní mocné vrstvě, který je nejbezpečnější, až po nestabilní rampouchy v převisu, které hrozí zřícením, a jenž jsou nejvíce nebezpečné. U takto, podle vzhledu, kategorizovaných tříd ledů pak nechybí popis a varování, na co si dávat pozor, které jevy preventivně pozorovat, abychom včas odhalili nebezpečí zřícení ledu.

Odkaz: Klettern.de – Lezení na ledu