Lano a kyselina

To, že kyselina sírová poškozuje polyamidové horolezecké lano, je známá informace. Také se ví, že nejčastěji je zdrojem kontaminace autobaterie. V třetím čísle časopisu Berg und Steigen se Pit Schubert zaměřil na to, odkud přesně může kyselina sírová z autobaterie uniknout, zvláště když nové typy autobaterií neumožňují uživatelské doplňování. Pečlivým prohlédnutím současných autobaterií tuto možnost nalezl. U horního okraje autobaterie je malý otvor pro přečerpávání kyseliny, kudy může k úniku dojít. Co je znepokojivé, je informace, že k poškození lana může dojít i působením výparů kyseliny sírové. Což vlastně není tak překvapivé, jak podotýká Pit Schubert, protože řada lidí i v jiných oborech se setkala s tím, že pouhými výpary byly poškozeny pracovní oděvy z polyamidu (nylonu). K přetržení lana poškozeného kyselinou stačí pouze desetina síly, než pro jakou je normálně horolezecké lano uzpůsobeno. Nebezpečí je navíc umocněno tím, že poškození kyselinou sírovou není na zběžný pohled patrné. Schubert tedy radí: „Manželku, kartáček na zuby a lano nepůjčujte!“, nikdy nemůžete zkontrolovat, co s tím kdo dělal.

Odkaz: Berg und Steigen