Jistící metoda UIAA

Jistící metoda UIAA je vhodná jak pro jištění prvolezce, tak druholezce, přičemž je možno jistit jak staticky, tak i dynamicky. Princip jištění spočívá ve využití brzdného účinku polovičního lodního uzlu na těle karabiny.

Navázání poloviční lodní smyčky na karabinu jednou rukou

Jedná se o metodu, která poskytuje dostatečný brzdný účinek, a to až tak, že jistič při zadržení i silného pádu nemusí mít kožené rukavice. Funguje stejně při zatížení směrem nahoru i dolů. Poloviční lodní uzel se při změně směru zatížení pouze na karabině překlopí vzhůru nohama (je doprovázeno mírným cuknutím), ale stále je pořád stejně účinný. K jejímu používání je nutno mít karabinu HMS (karabina s víceméně pravidelným hruškovitým tvarem) nejlépe s automatickou pojistkou nebo alespoň se šroubovací pojistkou.

Video: Při změně směru zatížení se poloviční lodní smyčka může překlopit. Trochu to cukne s lanem, ale jen málo. Typická je situace kdy dobíráme na horní jistící stanoviště druholezce, a ten si odsedne, případně chce trochu spustit, a poté začne opět lézt nahoru. Během takových manévrů se poloviční lodní smyčka co chvíli překlápí sem a tam.

Určitou nevýhodou jistící metody UIAA je kroucení lana (přesněji kroucení opletu vůči jádru lana), které při jejím používání vzniká, ale to je jen vada na pohodlnosti, před kterou by bezpečnost měla mít přednost. Při lezení vícedélkové trasy může kroucení lana být už nepříjemné, pak se na stanovišti jeden lezec z lana odváže (poté, co si zbuduje jiné sebejištění), nastřádané kličky zkrouceného lana na konci lana odmotá buď protisměrným kroucením, anebo konec lana vyvěsí dolů a nechá jej při vyklepávání odkroutit se. Pak se znova naváže, a pokračuje se v lezení.

Video: Navázání poloviční lodní smyčky pro jistící metodu UIAA praktikovanou při jištění tělem od sebe. Ukázka postupu pro praváky, kteří budou neaktivní část lana pod karabinou HMS držet v pravé ruce. Leváci postupují obdobně, jen zrcadlově obráceně. Obecně lze pro tento postup stanovit zásadu – první závit lana je na obrácené straně, než jakou máme zručnou ruku, kterou budeme držet neaktivní část lana, a pojistka karabiny HMS musí být na této straně odvrácené od naší zručné ruky.

Vlevo: správně - lano je vedeno na opačnou stranu od zámku karabiny - vpravo: Špatně - lano se otírá o zámek karabiny, třením může být povolena pojistka zámku

Při jištění metodou UIAA je nutno dávat pozor, zda není lano v kontaktu s pojistkou zámku karabiny HMS. Třením lana může být pojistka odklopena (odšroubována), a poté se lano může snadno přitlačením na zámek karabiny vysmeknout ven. Tím dojde k destrukci poloviční lodní smyčky a ztrátě jištění. Aby se této nehodě zabránilo, je nutné mít karabinu HMS nastavenou tak, aby její zámek byl orientován na opačnou stranu, než je vedeno lano (přesněji neaktivní část lana). Praváci by měli mít zámek karabiny HMS nalevo (protože neaktivní část lana potřebují držet v pravé, zručné ruce – tudíž lano tahají napravo), a obdobně leváci by měli mít zámek karabiny HMS napravo, neboť svou levou, zručnou rukou tahají lano doleva.

Při jištění poloviční lodní smyčkou na karabině HMS musíme vždy dbát na to, aby se lano neotíralo o zámek, respektivě o pojistku zámku karabiny. Hrozí třením odšroubování pojistky, a poté tlakem lana i otevření zámku. Následně by se poloviční lodní uzel rozpadl.

Při lezení s polovičním lanem (tzv. půlky) metodou střídavého zapínání lana do postupového jištění je nutno mít pro každý pramen lana zvlášť jednu karabinu HMS, v každé jen jeden pramen lana, pro lano dvojče lze oba prameny založit do stejné HMS karabiny.