Jistící pomůcka ATC Guide

ATC Guide od americké firmy Black Diamond je praktická a velmi populární jistící pomůcka. Patří do skupiny jistících pomůcek, které se v Česku slangově označují „kyblíky“. Svou konstrukcí vychází z dávné Stichtovy brzdy. Je s ní možno jistit jak dynamicky prvolezce, tak i druholezce, přičemž druholezce je možno jistit horním jištěním jak „od sebe“ při tzv. rybaření, tak i z horního jistícího stanoviště. Navíc v případě jištění druholezce z horního stanoviště můžeme využít samosvornou funkci této jistící pomůcky.

ATC Guide lze použít pro lana v rozsahu průměrů od 7,7 mm do 11 mm. Můžeme použít jak jednoduché lano, tak i dvoupramenné lano (buď poloviční, nebo dvojité). V případě použití dvoupramenného lana je každý jeden pramen veden sám svým jedním podélným otvorem v těle jistící pomůcky.

Jistící pomůcka ATC Guide

Lano se do ATC Guide vkládá standardním způsobem pro tento typ jistící pomůcky, tedy na laně se vytvoří ohyb, který se svým vrcholem zastrčí do jednoho z hlavních podélných otvorů. Poté se karabinou s pojistkou zámku připne k úvazu tak, že karabinou se procvakne oko ohybu lana společně s pomocnou bužírkou jistící pomůcky. Tato pomocná bužírka nemá žádnou nosnou funkci, slouží pouze k tomu, aby přidržovala jistící pomůcku u úvazu (popř. u kotevního bodu). Na boku ATC Guide jsou názorné piktogramy, které určují, jaký konec lana má z jistící pomůcky vycházet směrem k lezci. Tyto piktogramy jsou určené pro základní a doporučenou pozici, při které je neaktivní část lana (kterou držíme rukou) vedena přes zužující se zářez, který je na svých stěnách opatřen navíc vroubkováním. Tento zářez zvětšuje brzdný účinek jistící pomůcky, protože lano je v zúženém prostoru stisknuto a dosahuje se tak většího tření. Pokud máme pocit, že lano drhne v jistící pomůcce příliš, můžeme jistící pomůcku otočit tak, aby zářezy směřovaly k aktivní části lana (tj. té, která vede k lezci – pozor, v ten moment přestávají platit piktogramy). Brzdný účinek se tak zmenší a lano jde lehčeji protahovat. Odhad optimální brzdné síly je věcí zkušenosti a cviku, proto se doporučuje, aby začátečníci si nechali poradit od zkušené osoby, případně preventivně vždy používali výrobcem doporučený způsob vložení lana dle piktogramů. Tenká lana vždy vkládáme dle piktogramů, aby byla větší brzdná síla.

Video: Jištění prvolezce od sebe jistící pomůckou ATC Guide. Jedna ruka musí vždy kontrolovat neaktivní část lana (tj. pod jistící pomůckou). Při posouvání lana jistící ruka nesmí lano pustit, jen lehce uvolní sevření prstů a po posunutí opět lano pevně sevře. Jistící ruka pod pomůckou musí palcem směřovat k pomůcce. Lano je nutné udržovat v esovitém protažení skrz jistící pomůcku, aby byl zaručen dostatečný brzdný efekt.

Jištění druholezce samosvornou funkcí

ATC Guide umožňuje jistit funkcí samosvorného blokování. Tímto způsobem je možno jistit jak jednoho druholezce, tak ale i dva druholezce zároveň. Například pro postup tříčlenného družstva představuje současný postup dvou druholezců výrazné ušetření času. Samosvornost je způsobena tím, že druholezec, který lano zatíží, způsobí přitisknutí horního pramene vedeným jistící pomůckou na dolní pramen, a tím jeho přimáčknutí. Odsednutý druholezec si vlastně sám zablokuje lano. Jistič tak na štandu nemusí permanentně držet neaktivní část lana v ruce, stačí když je dobírá nahoru ve fázích, kdy druholezec postupuje vzhůru. Jistič to ocení zvláště v zimě se zkřehlými prsty u rukou.

Video: Jistící pomůcka ATC Guide se samosvornou funkcí. Při zatížení horního pramene se tento přitiskne na dolní pramen a zablokuje ho proti posunu. Naopak při tahu za dolní pramen jde tento snadno posunovat a tím dobírat druholezce.

Pozor ovšem, pokud touto samosvornou metodou jištěný druholezec nedokáže přelézt těžké místo a odsedne si do lana, nelze ho prostě spustit, protože svou vahou sám sebe blokuje. Možností jak ho spustit je nadzvednout karabinu procvaklou v ohybu lana, anebo pootočit jistící pomůckou.

Odblokování ATC Guide nadzdvihnutím karabiny procvaklé v ohybu lana

Odblokování nadzdvihnutím karabiny procvaklé ohybem lana

Od karabiny cvaknuté v ohybu lana vedeme skrze další karabinu cvaknutou ve štandu (čili nad jistící pomůckou) smyčku, kterou si pak jistič připne druhým koncem k sedáku a zatíží svou vahou (odsednutím). Tím dojde k nadzdvižení karabiny cvaknuté v ohybu lana (popř. k pootočení jistící pomůcky) a blokování lana se tak vyruší.

Video: Odblokování jistící pomůcky ATC Guide pro spuštění nemohoucího lezce dolů. Odlehčení samosvorné jistící pomůcky odsednutím jističe do klady vyžaduje záložní jištění přes poloviční lodní smyčku na karabině HMS. Záloha je pro případ, že jistič ztratí rovnováhu a trvale odsedne a ztratí kontrolu nad lanem. Bez zálohy by následoval pád spouštěné osoby.

Odblokování pootočením jistící pomůcky

Pro odblokování se použije malé oko na těle jistící pomůcky, které je tvarované a velké právě tak, aby se do něj vešel nos běžné karabiny. Tu poté používáme pouze jako pákovou rukojeť pro pootočení jistící pomůcky. Během manévru musíme kontrolovat druhou rukou neaktivní část lana.

Video: Pokud potřebujeme uvolnit samosvorné blokování, můžeme u ATC Guide použít přidanou karabinu jako rukojeť a páku pro odklopení jistící pomůcky. Vyžaduje to určitou sílu, nikoliv však obrovskou. Rukou je potřeba kontrolovat neaktivní část lana. Doporučujeme, účinná a bezpečná metoda.

Celkové hodnocení ATC Guide

Jistící pomůcka ATC Guide je velmi všestranná, a hodí se především těm horolezcům, kteří provozují více forem horolezectví, kteří lezou jak na skalách, tak i v horách, a tam třeba i v tříčlenném družstvu, a na všechny tyto aktivity chtějí mít jednu jistící pomůcku. Především je tato jistící pomůcka výborná pro ty, kteří nějakým způsobem vedou lidi, např. pro instruktory horolezectví, horské vůdce, anebo prostě zkušenější členy z libovolného lezeckého družstva. Naproti tomu je asi zbytečné, aby si tuto jistící pomůcku pořizovali ti, kteří výhradně lezou jen na umělé stěně. Pro ně by byla zbytečně robustní a těžká.

* * *