Jistící pomůcka Gi-gi

Jisticí destička je samoblokovací jisticí pomůckou, určenou pro jištění druholezců, a to jen do lehčích terénů. Jištění s ní probíhá pouze staticky, dynamický režim jištění není možný, takže jistit s ní prvolezce nelze. Je tvořena z jediného kusu kovového výlisku, a k funkčnosti je potřeba mít ještě karabinu, nejlépe oválnou („O“) s pojistkou zámku. Firma Kong ji vyrábí pod názvem Gi-gi, což se také ujalo jako nejčastější pojmenování pro tento typ jistící pomůcky. Dále ji také vyrábí např. firma Cassin.

Jisticí destička se dá použít jak při jištění s jednoduchým lanem, tak i dvojpramenným (poloviční lano, dvojité lano – dvojče). Lze s ní jistit jak jednoho druholezce, tak také, a to je největší přínos, dva druholezce zároveň, kdy každý z druholezců je navázán na jednom prameni lana. Je tak ideálním jistícím pomůckou pro tříčlenné družstvo. Dva druholezci tak mohou lézt zároveň, čímž se výrazně ušetří čas.

Jištění probíhá tak, že otvorem destičky se prostrčí ohyb lana, a do vzniklého oka (lana) se cvakne karabina. Je nutné, aby ten pramen lana, který vede dolů k druholezci, byl veden v otvoru destičky jako ten horní. Při zatížení se musí tento horní pramen lana přitisknout na ten dolní pramen. Druholezec, který si odsedne, sám svou vlastní vahou způsobí zablokování lana v destičce. Jistič na štandu tak nemusí permanentně držet „neaktivní“ část lana, jediné, co musí dělat, je dobírat lano nahoru ve fázi, kdy druholezec leze nahoru.

Jištění druholezce s Gi-gi

Samoblokování má však svou odvrácenou tvář. Pokud druholezec nepřeleze těžké místo a zcela rezignuje na lezení, jistič na štandu ho nemůže pohotově spustit dolů. Jedinou možností, jak uvolnit blokování zatíženého lana v destičce, je nadzvednout karabinu procvaklou v ohybu lana. To jde udělat buď rukou (značně namáhavé, až nemožné), anebo pomocí smyčky. Dělá se to takto: od karabiny cvaknuté v ohybu lana vedeme skrze další karabinu cvaknutou ve štandu, čili nad jistící destičkou, smyčku, kterou si pak jistič připne druhým koncem k sedáku a zatíží svou vahou. Tím dojde k nadzdvižení karabiny cvaknuté v ohybu lana a blokování lana se tak vyruší. Pro svou komplikovanost je to však nepraktické. Proto je dobré touto samoblokovací metodou jistit druholezce jen v lehčích terénech, kde se ve vztahu k jeho výkonnosti nepředpokládá, že bude mít problémy z lezením.

Zablokované lano v Gi-gi

Případně je možno nemohoucího lezce vytáhnout, a to buď karabinovým kladkostrojem, nebo “Straussováním” (viz.stránka Lanová záchrana, odstavec Záchrana směrem nahoru).

Pokud lano k druholezci není zatíženo, a jistič mu chce trochu lana popustit dolů, opět se toho docílí tak, že se rukou nazvedne karabina cvaknutá do ohybu lana, a lano se v tomto případě už lehce stáhne dolů.

Jištění s dvojpramenným lanem se provádí v principu stejně, pochopitelně s tím, že každý pramen lana je vložen zvlášť do svého otvoru v destičce. Navíc je tu však možnost využít funkci podélného výčnělku na jedné straně destičky (je-li jím opatřena už do výrobce). V takovém případě je nutno prameny dvojpramenného lana do otvorů vložit tak, aby ohyby lana (oka) byly vystrčeny právě na té straně, kde se nachází podélný výčnělek. Tím, že se oka lan procvaknou karabinou, bude tato karabina po zatížení přimáčknuta právě na tento podélný výčnělek, a bude přes něj “výkyvná” ze strany na stranu. Díky tomu pak při zatížení jednoho pramene, zůstane druhý pramen volný a bude se dál moci posunovat. To znamená, že pokud jistíme dva druholezce zároveň, a jeden z nich si odsedne, tak druhý může dál lézt nahoru a být dobírán. Druholezci jsou tak, ač jištěni v jedné jistící pomůcce, na sobě nezávislí.

Červené lano je zatížením zablokováno, karabina se přes podélný výčnělek nakloní na stranu zatíženého lana, modré lano má prostor a může se volně posunovat

S jistící destičkou je možno také slaňovat. Příjemnou stránkou slaňování je fakt, že se vůbec nekroutí lano (jak je to obvyklé s osmou), a to jde po slanění dobře stáhnout dolů. Nekroucení je rovněž šetrnější k lanu, které je tak méně namáháno. Vytknou by se dalo snad jen to, že při slaňování po laně s běžným průměrem 10,5 mm je průběh slaňování trošičku rychlejší, zvláště když už jsme víc dole, kde tíha lana pod námi je menší a tudíž je menší i tření lana a destičky navzájem. Je třeba tedy rukou pod slaňovací pomůckou pevněji držet lano a brzdit rychlost slaňování.

Slaňování s Gi-gi

Závěrem: Jistící destička (Gi-gi) se uplatní především v horách při lezení s polovičním lanem (dvoupramenné), a to v tříčlenném družstvu, kdy výrazně ušetří čas. Používat ji nutno jen v lehkém terénu, kde se vzhledem k výkonnosti členů družstva nepředpokládá, že někdo bude mít problémy s lezením. Samoblokování jistič ocení především v zimě, kdy nemusí rukama se zkřehlými prsty stále svírat lano.

Jistící destička Gi-gi od firmy Kong

Jisticí destička je svým tvarem dost podobná klasické Stichtově brzdě, což svádí k tomu, ji použít i k jištění prvolezce. Nutno proti tomu varovat! Otvory pro lano jsou příliš velké v podélném směru, lano je v nich jen málo ohnuto, a brzdné tření je tudíž velmi malé. Lano by prokluzovalo moc rychle a snadno.

V souvislosti s jistící destičkou je třeba upozornit na jistící pomůcku Reverso, která umí to samé, ale navíc má i další funkce, mimo jiné i možnost dynamického jištění prvolezce. Více na stránce Reverso 1.

* * *